Zwiększenie Timeout – limitu czasu przewidzianego na operację

W przypadku generowania bardzo dużej ilości położeń (przykładowo 50 tysięcy położeń) w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie, niezbędne jest zwiększenie limitu czasu przewidzianego na tą operację (tzw. Timeout).

W przeciwnym wypadku przy próbie generowania tak dużej ilości położeń zostanie wywołany błąd HTTP 500.

Aby zwiększyć limit czasu ponad 10 minut (domyślnie ustawiona wartość) wymagana jest ręczna konfiguracja środowiska. W tym celu należy zmodyfikować plik machine.config, który znajduje się w katalogu:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config (w przypadku 32 bitowej wersji systemu),
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config (w przypadku 64 bitowej wersji systemu).

W pliku machine.config szukamy sekcji:
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name=”system.transactions” ….
<section name=”machineSettings”

i zmieniamy wartość parametru:
allowDefinition=”MachineOnly” allowExeDefinition=”MachineOnly”
na
allowDefinition=”MachineToApplication” allowExeDefinition=”MachineToApplication”.

Następnie w katalogu z aplikacją Comarch WMS Zarządzanie, należy edytować plik web.config, a mianowicie szukamy </configuration> i przed tą linią wpisujemy:
<system.transactions>
<machineSettings maxTimeout=”1:00:00″/>
</system.transactions>

W powyższym przykładzie maksymalny Timeout został ustawiony na 1 godzinę. Następnie należy zrestartować usługę IIS.

Czy ten artykuł był pomocny?