Filtrowanie w oknie jednostek logistycznych

Filtrowanie w oknie jednostek logistycznych funkcjonuje na podobnej zasadzie jak na oknie dyspozycji. Można przełączać się między widokami dokumentów i pozycji, a także przeciągać nagłówki dokumentów oraz pozycje na okno filtrowania. Dodatkowo użytkownik ma możliwość przesunięcia na to okno utworzonych wcześniej jednostek logistycznych w celu podejrzenia, jakie elementy się na nich znajdują.

obap_rys30

Jeśli dana jednostka logistyczna zawiera elementy z kilku dokumentów magazynowych, użytkownik może przełączyć się w tym momencie na widok dokumentów, aby wyświetlić ich nagłówki.

obap_rys31

Czy ten artykuł był pomocny?