Historia ruchów jednostki logistycznej

Funkcja Historia ruchów jednostki logistycznej pozwala na przeanalizowanie operacji związanych z zasobami znajdującymi się na jednostkach logistycznych oraz wszystkich powiązanych z nimi dyspozycji. Takie informacje w kontekście biznesowym pozwalają na odtworzenie ciągu zdarzeń, które mogą być wykorzystywane na przykład podczas reklamacji, czy uszkodzeń towarów. Dostęp do historii ruchów jednostki logistycznej pozwala użytkownikowi na weryfikację w szybki sposób co działo się z jednostką logistyczną oraz na jakich dyspozycjach była ona wykorzystywana. Widok historii ruchów jednostek logistycznych dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier. Wywoływany jest z poziomu konkretnej jednostki logistycznej. Dostęp widoku jednostki logistycznej możliwy jest do uzyskania na dwa sposoby, skanując w menu głównym aplikacji kod jednostki logistycznej lub przechodząc do menu na skróty, a następnie wybieramy z listy przycisk Jednostki logistyczne i wybieramy konkretną jednostkę logistyczną z listy. Będąc na widoku konkretnej jednostki logistycznej by uruchomić funkcjonalność Historia ruchów jednostki logistycznej wybieramy przycisk Historia.

widokJednostkiLogistycznej

Widok historii ruchów danej jednostki logistycznej składa się z trzech sekcji:

  1. Nagłówek – zawiera standardowo informacje takie jak typ jednostki logistycznej oraz kod jednostki logistycznej
  2. Filtr – pozwala zawężanie listy do wprowadzonego filtra
    Wskazówka
    Obie powyższe sekcje można ukryć wybierając odpowiednio i dla nagłówka oraz filtr dla filtra.
  3. Lista dyspozycji powiązanych z wybraną jednostką logistyczną – zawiera listę dyspozycji, które wykorzystywały wybraną jednostkę logistyczną oraz dodatkowe informacje o jej lokalizacji, operatorze i dacie zatwierdzenia dyspozycji

historia

Wskazówka
W przypadku przesunięcia międzymagazynowego wyświetlane są magazyn docelowy i źródłowy.

Czy ten artykuł był pomocny?