Uruchamianie aplikacji

Aplikację Comarch WMS Magazynier uruchamia plik – Comarch WMS.exe lub skrót Comarch WMS Magazynier znajdujący się na pulpicie.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch WMS Magazynier zostanie wyświetlone okno logowania.
Aby zalogować się do aplikacji należy podać dane:

  • Nazwa operatora – login operatora w systemie Comarch ERP Altum
  • Hasło – hasło operatora systemu Comarch ERP Altum

 

Przy ponownym uruchomieniu aplikacji domyślnie ustawia się ostatnio zalogowany operator.

Istnieje również możliwość logowania się do aplikacji Comarch WMS Magazynier przy pomocy wygenerowanego kodu zawierającego login i hasło danego operatora. Zeskanowanie takiego kodu spowoduje wpisanie loginu, wciśnięcie tabulatora, a tym samym przejście do pola z hasłem oraz wpisanie hasła. Dodatkowo w pliku konfiguracyjnym Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość zmiany wartości klucza „BarcodeSeparatorLogon” z domyślnego znaku tabulatora „\t” na jakikolwiek znak, który będzie się zachowywał w ten sam sposób.

W przypadku gdy klucz Autologon ma ustawioną wartość „false” oraz operator posiada konto domenowe, wówczas operator może się logować do Comarch WMS Magazynier tylko na to konto. W przypadku próby zalogowania na innego operatora pojawia się komunikat:

Uwaga
Zalecane jest używanie unikalnych znaków np. „+” albo „=”, aby uniknąć przypadku, gdy użytkownik wykorzysta ten znak w haśle lub przekazać użytkownikom informację, że taki znak nie może być wykorzystywany podczas tworzenia hasła.

Czy ten artykuł był pomocny?