Nadrealizacja

 

1. Nadrealizacja – informacje ogólne

Uprawnienia związane z nadrealizacją na dokumentach AWD, ZWM oraz MP znajdują się w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Uwaga
Aby nadrealizacja była dostępna dla dyspozycji AWD lub ZWM należy w konfiguracji danego profilu (w Comarch WMS Zarządzanie) dokonać stosownych zmian.

Nadwyżki mogą być rejestrowane na realizowanej dyspozycji lub na nowej dyspozycji (nadrealizacje realizowane są na tą samą dyspozycję, wyjątek: nadrealizacji na przyjęciach, gdy wybrana została opcja: nowa dyspozycja). Osobny dokument, w przypadku przyjęć oraz awiz dostawy, może dodatkowo zostać wygenerowany na wskazany w konfiguracji magazyn nadwyżek. Na nagłówku nowopowstałego dokumentu automatycznie doda się opis informujący, że pochodzi on z nadrealizacji innego dokumentu wraz ze wskazaniem jego numeru. Nadrealizowany dokument nie będzie widoczny w aplikacji Comarch WMS Magazynier, a tylko w systemie ERP, gdyż będzie on zatwierdzoną już dyspozycją magazynową. Nadwyżki mogą być rejestrowane, jako większa ilość towaru jak i również, jako nowe dodatkowe pozycje na dyspozycji. W zależności od ustawień dodatkowe pozycje mogą być przyjęte na ten sam lub inny magazyn.

Uwaga
Jeśli dany operator nie ma uprawnień do magazynu nadwyżkowego, wówczas w aplikacji Comarch WMS Magazynier zostanie wyświetlony komunikat: „Brak uprawnień do nadrealizacji na magazyn nadwyżek.”

W sytuacji, kiedy Magazynier wpisze ilość większą niż zadysponowana w elemencie dyspozycji pojawi się odpowiedni komunikat.

dysmag_rys137

dysmag_rys138

W celu dodania nowej pozycji należy użyć nacisnąć przycisk dysmag_iko6.
Jeżeli nastąpiła nadrealizacja, to na liście dyspozycji przy stopniu realizacji będzie dodatkowo znak (+).

dysmag_rys139

Uwaga

W przypadku wybrania przycisku dysmag_iko6 podczas realizacji dyspozycji z systemu ERP, zostanie dodana pozycja nadrealizacyjna. To jakim procesem pozycja zostanie zrealizowana, użytkownik może skonfigurować w tabeli WMS.Configuration za pomocą parametrów:

  • Documents_AcceptanceExcessProcessId – nadrealizacja dyspozycji przyjęć
  • Documents_MovementExcessProcessId – nadrealizacja dyspozycji przesunięć
  • Documents_ReleaseExcessProcessId – nadrealizacja dyspozycji wydań

Jeśli proces nadrealizacyjny ma być ogólny(globalny dla całego systemu), to należy podać wartość Value = (ProcessId z tabeli WMS.Processes), IsGlobal = 1, ProcessStageId = NULL. Jeśli istnieje potrzeba dodania parametru do konkretnego procesu, należy dla ProcessStageId = (Id z tabeli WMS.ProcessStages) ustawić Value = (proces nadrealizacyjny), IsGlobal = 0. Ustawienie globalne jest wymagane, natomiast konkretny proces dodajemy za pomocą instrukcji INSERT do tabeli WMS.Configuration.

 

2. Nadrealizacja w przypadku realizacji pozycji sztuka po sztuce

W przypadku realizacji pozycji sztuka po sztuce, to jaki komunikat o nadrealizacji, zostanie wyświetlony magazynierowi, zależne jest od ustawień na danym procesie w konfiguratorze procesów w Comarch WMS Zarządzanie (opisane w artykule Konfigurator procesów w Comarch WMS Zarządzanie).

Jeśli zostanie wybrana opcja:

podczas realizacji nadrealizacji w Comarch WMS Magazynier, zostanie wyświetlony komunikat typu „toast”.

 

Jeśli zostanie wybrana opcja (komunikat o nadrealizacji decyzyjny – tylko dla pierwszej sztuki), komunikat będzie prezentowany użytkownikowi tylko dla pierwszej sztuki w nadrealizacji (dla każdej kolejnej sztuki tej samej partii, komunikat nie będzie prezentowany). Dla drugiej i każdej kolejnej sztuki tego samego zasobu w nadrealizacji, prezentowany będzie komunikat typu ‘toast’.

Podczas realizacji nadrealizacji w Comarch WMS Magazynier, zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności podjęcia decyzji, czy operator na pewno chce zrealizować pozycję nadrealizacyjną (w zależności od typu procesu).

W przypadku, gdy operator wybierze przycisk „Tak”, pozycja nadrealizacyjna zostanie zrealizowana, jeśli wybierze „Nie”, operator zostanie przeniesiony do listy pozycji.

Jeśli w ustawieniach procesu, będzie zaznaczona opcja (komunikat o nadrealizacji decyzyjny – dla każdej sztuki w nadrealizacji), wówczas komunikat prezentowany będzie dla każdej kolejnej sztuki w nadrealizacji tego samego towaru.

Uwaga

Jeśli zeskanowano kod innego towaru lub partii i operator ma uprawnienie do nadrealizacji zasobowej, zostanie wyświetlony komunikat:

Po kolejnym zeskanowaniu innego towaru lub partii (i uprawnieniu do nadrealizacji zasobowej), zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

 

Czy ten artykuł był pomocny?