Zmiana zasobu z autoryzacją PIN

Funkcjonalność daje możliwość zarządzania podmianą zasobów przez operatorów podczas realizacji dyspozycji w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Operator w nagłych sytuacjach jest w stanie zmienić zasób, ale może tego dokonać, tylko za zgodą osoby uprawnionej. Decyduje ona, czy pozwolić na zmianę zasobu, czy jednak operator powinien wydać zasób według tego, co zadysponował system.

Uwaga
Zmiana zasobu nie będzie możliwa na dokumentach magazynowych wygenerowanych z dokumentów handlowych oraz z zamówień z rezerwacją zasobową.

Aby umożliwić operatorowi dostęp do funkcjonalności Zmiana zasobu z autoryzacją PIN należy na profilu operatora nadać mu odpowiednie uprawnienie Autoryzacja wydań niezgodnych z algorytmem wydań w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie->Ustawienia->Zarządzanie->Dokumenty magazynowe->Autoryzacja wydań niezgodnych z algorytmem wydań.

uprawnienieautoryzacja

Uprawnienie nadaje dostęp użytkownikowi do wygenerowania i odczytania unikalnego kodu PIN przypisanego do jego operatora. Ponadto by autoryzacja przy zmianie zasobu była wymagana dla operatora w konfiguracji profilu w sekcji Magazynier-> Inne uprawnienia->Zmiana zasobu należy ustawić suwak na wartości: Wymaga autoryzacji PIN.

Zmiana zasobu

Po ustawieniu parametru Autoryzacja wydań niezgodnych z algorytmem wydań dla profilu aktualnie zalogowanego operatora na liście pracowników dostępnej po wejściu do ustawień uprawnień operatorów dostępny jest przycisk oznaczony ikoną klucza kluczPIN. Po wybraniu tego przycisku należy wpisać hasło aktualnie zalogowanego operatora.

Pracownicy

Po poprawnym wpisaniu hasła wyświetlony zostanie numer PIN zalogowanego operatora. Jeśli chcemy wygenerować nowy numer PIN, należy wybrać przycisk Wygeneruj nowy.

logowaniePIN

PIN

ponowPIN

Uwaga
W przypadku wpisania trzykrotnie nieprawidłowego hasła operator aktualnie zalogowany do aplikacji Comarch WMS Zarządzanie zostanie wylogowany.

authfail

W ustawieniach Ogólnych w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie możemy określić cykliczną zmianę kodu PIN.

Uwaga
Jeśli kod PIN wygenerujemy po dniu, na który ustawiony jest cykliczny reset, to ten kod PIN będzie aktywny do tego dnia w następnym miesiącu, natomiast jeśli wygenerujemy PIN przed tym dniem, na który ustawiony jest reset, to będzie on ważny tylko do momentu tego resetu.

cyklicznyPIN

Uruchomienie Cyklicznej zmiany kodu PIN spowoduje, że kod PIN operatora w danym momencie straci ważność. Użycie kodu, który stracił ważność skutkuje komunikatem.

failauth

Aby krok z autoryzacją za pomocą numeru PIN był dostępny należy go dodać w Konfiguratorze procesów na danym procesie w zakładce Realizacja pozycji w Konfiguracji parametrów etapu danego procesu. Po dodaniu kroku tego kroku należy ustawić go jako Dodatkowy. W przypadku pozostawienia ustawienia kroku jako Standardowy to krok z autoryzacją za pomocą kodu PIN pojawi się przy realizacji każdej pozycji.

krok

Przykład
Na przykład po wejściu do dyspozycji ZWM przy pozycji widoczne jest podpowiadane położenie, gdzie znajduje się partia towaru.
Uwaga
Autoryzacji za pomocą kodu PIN można dokonać nie tylko na kroku z położeniem.

realizacja1

Następnie system prosi o potwierdzenie lokacji, z której pobieramy zasób.

realizacja2

Po wybraniu ikony strzałki strzalka znajdującej się obok pola do wprowadzania danych, aplikacja podpowiada tylko lokalizację z sugerowanym do wydania zasobem.

realizacja3

Jeśli operator będzie chciał zmienić zasób do wydania, należy wrócić do poprzedniego kroku poprzez naciśnięcie ikony  x w prawym górnym rogu aplikacji. Następnie należy wybrać przycisk na dole Dodatkowe i z dostępnej listy wybrać Autoryzacja.

realizacja4

Na kroku, który się następnie wyświetli, należy w polu tekstowym podać PIN wygenerowany dla osoby z odpowiednim uprawnieniem w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

realizacja5

Uwaga
Jeśli zostanie podany niepoprawny kod PIN pojawia się komunikat typu toast. Po trzykrotnym podaniu błędnego kodu PIN, blokowana jest możliwość podjęcia kolejnej próby. Użytkownik może ponowić próbę autoryzacji, po ponownym podniesieniu dyspozycji do realizacji.

failauth2

Jeśli numer PIN będzie poprawny, wówczas na liście zasobów i położeń dostępnych pojawią się partie, którymi będziemy mogli zastąpić obecnie sugerowaną partię do realizacji.

realizacja6

Uwaga
Jeśli w danej dyspozycji jest więcej niż jedna pozycja z tą samą partią zasobu, jak ta, dla której użyjemy autoryzacji za pomocą numeru PIN, to autoryzacja zostanie zastosowana również dla pozostałych pozycji z tą partią zasobu na tej dyspozycji. Zaś w przypadku, gdy na dyspozycji ZWM mamy kilka partii i każdą z nich chcemy podmienić, autoryzować należy każdą partię osobno.

Czy ten artykuł był pomocny?