Praca z aplikacją – informacje ogólne (wersja pełna)

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie to aplikacja oparta na serwisie WWW, przeznaczona dla kierowników magazynu w celu zarządzania gospodarką magazynową oraz magazynierami. Program umożliwia sprawną realizację dokumentów handlowych oraz magazynowych, które pochodzą z systemu ERP, poprzez ich przydzielanie do konkretnych operatorów. Ponadto użytkownik aplikacji ma dostęp do danych znajdujących się w bazie systemu ERP: magazyny, operatorzy, dokumenty handlowe, artykuły. Poprzez dostęp za pomocą przeglądarki internetowej użytkownik zarządza procesem inwentaryzacji, jednostkami logistycznymi, normatywami oraz ma dostęp do rankingu pracowników jak i również do tworzenia i zarządzania strukturą magazynową.

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie, ściśle współpracuje z aplikacją Comarch WMS Magazynier, przeznaczoną dla pracowników działu logistyki i magazynierów, którzy przy wykorzystaniu urządzeń typu przenośny kolektor danych, mogą skutecznie realizować zlecone im zadania.

System Comarch WMS umożliwia:

 • Tworzenie struktury magazynowej z dowolnie zdefiniowanych obiektów,
 • Zarządzanie położeniami poprzez definiowanie adresów, wskazywanie ich wymiarów, nadawanie priorytetów, wskazywanie dozwolonych/zabronionych towarów do składowania na danym adresie,
 • Przypisywanie dyspozycji, jednostek logistycznych oraz pozycji towarowych magazynierom, które są realizowane w Comarch WMS Magazynier,
 • Obsługę nośników np. palet,
 • Obsługę wydruków etykiet: położeń, partii towarów, jednostek logistycznych,
 • Definiowanie normatywów oraz kontrolowanie stanów minimalnych na położeniach wraz z automatycznym ich uzupełnianiem do stanów minimalnych lub przesuwaniem po przekroczeniu stanów maksymalnych,
 • Określanie położeń domyślnych towarów,
 • Automatyczne przydzielanie dyspozycji do operatorów uwzględniając aktualne ich obciążenie pracą,
 • Weryfikowanie pracy magazynierów w rankingu pracowników,
 • Monitorowanie stanu realizowanych dyspozycji magazynowych,
 • Poprawę efektywności pracy magazynu,
 • Zarządzanie uprawnieniami pracowników wprost w interfejsie Comarch WMS Zarządzanie.

uz_rys1

Czy ten artykuł był pomocny?