Uruchamianie aplikacji

Aplikację Comarch WMS Zarządzanie jest aplikacją internetową. Jej uruchomienie odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Aby wyświetlić okno logowania do aplikacji, w adresie przeglądarki wpisujemy http://localhost/WMS, gdzie WMS jest domyślną nazwą aplikacji. W przypadku gdy aplikacja zainstalowana jest na profilu innym niż domyślnym Comarch ERP Auto Update, link do Comarch WMS Zarządzania wygląda następująco: http://localhost/WMS_[nazwa profilu].

Wyświetlenie okna logowania do aplikacji jest także możliwe z poziomu Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych, poprzez wybór opcji „Przeglądaj”. Kolejne kroki uruchamiania tej opcji przedstawia (Rys. poniżej).

obap_rys96

Po prawidłowym uruchomieniu aplikacji, w przeglądarce powinien wyświetlić się widok jak na (Rys. poniżej). Z tego poziomu istnieje możliwość wyboru wersji językowej, w której ma wyświetlać się aplikacja.

  • Możliwe opcje wyboru:

  • Język polski – domyślnie,
  • Język angielski,
  • Język francuski,
  • Język niemiecki,
  • Język ukraiński.

rys_jezykzarz1

Po wpisaniu prawidłowych danych logowania: loginu i hasła operatora, któremu w systemie ERP nadane są uprawnienia do logowania do Comarch WMS Zarządzanie, w aplikacji powinien ukazać się widok, jak na (Rys. poniżej).

Po zalogowaniu do aplikacji wyświetlą się następujące informacje:

 • Dane pracownika przypisanego do zalogowanego operatora,
 • Bieżąca data,
 • Kafle:
  • Pracownicy – ilość pracowników pracujących dzisiaj/wszyscy,
  • Do przydzielenia – ilość dokumentów/pozycji do przydzielenia
  • Dokumenty – ilość dokumentów zrealizowanych/wszystkich dzisiaj/w tym tygodniu,
  • Magazyny – ilość magazynów, na których dziś został wystawiony, bądź zrealizowany dokument magazynowy/wszystkie magazyny
  • Jednostki logistyczne – liczba jednostek, które były użyte dziś/w ciągu ostatniego tygodnia.
 • Boczny pasek aplikacji – menu główne, zawiera linki do:
  • Start – menu główne,
  • Pracownicy – miejsce, w którym widnieją wszyscy magazynierzy przypisani do centrum podległościowego oraz statystyki dotyczące ich pracy. Widoczność pracowników uzależniona jest od konfiguracji ich uprawnień w systemie Comarch ERP XL.
  • Magazyny – miejsce, w którym wyświetlana jest lista magazynów z obsługą WMS; w module tym istnieje możliwość wygenerowania struktury magazynu, konfigurowania algorytmów zarządzania, podglądu towarów na położeniach,
  • Normatywy – moduł dający możliwość tworzenia stanów minimalnych oraz maksymalnych dla poszczególnych towarów w poszczególnych lokalizacjach, oraz położeń domyślnych dla towarów w wybranym magazynie,
  • Dyspozycje – miejsce gdzie widoczne są wszystkie dyspozycje, które dotyczą magazynów obsługiwanych przez danego operatora. Możliwość przypisywania dyspozycji do pracowników,
  • Jednostki logistyczne – zawiera informacje na temat stworzonych jednostek logistycznych. Umożliwienie tworzenia nowych jednostek logistycznych,
  • Inwentaryzacja – możliwy podgląd oraz zarządzanie arkuszami inwentaryzacyjnymi pochodzącymi z systemu Comarch ERP XL,
  • Ustawienia – miejsce konfiguracji systemu oraz nadawania uprawnień,
  • Raporty – moduł umożliwiający kierownikowi monitorowanie na bieżąco efektów pracy magazynierów, zrealizowanych dyspozycji oraz analizę ruchów magazynowych na podstawie zdefiniowanych raportów,
  • Wyloguj.

obap_rys98

Czy ten artykuł był pomocny?