Dyspozycja Zamówienia wewnętrznego wystawiona na kolektorze

Funkcjonalność umożliwia składanie zapotrzebowania na towary, których brakuje na magazynie lub znajdują się w małych ilościach. Dzięki zastosowaniu skanera kodów kreskowych magazynier może w szybki sposób zamówić uzupełnienie danych towarów z magazynu zapasów. Aby za pomocą aplikacji Comarch WMS Magazynier wystawić dyspozycję zamówienia wewnętrznego, należy wejść na listę Zamówień wewnętrznych (oznaczonych ikoną dysmag_iko1), a następnie kliknąć przycisk: dysmag_iko6.

dysmag_rys95

W pierwszym kroku należy określić magazyn źródłowy, na który ma zostać złożone zapotrzebowanie na brakujące towary (Rys. powyżej). Wyświetlona lista uwzględnia wszystkie magazyny z obsługą WMS oraz magazyny lokalne firmy, w obrębie której działa zalogowany w aplikacji operator.

Uwaga
Na liście magazynów źródłowych nie jest prezentowany magazyn docelowy, na którym aktualnie działa Magazynier.

W przypadku, gdy zamówienie wewnętrzne wystawiane jest na magazyn zbiorczy, wówczas w pierwszym kroku należy określić magazyn docelowy, na który wystawiane jest zamówienie brakujących towarów (Rys. poniżej).
Po rozwinięciu pola: Magazyn docelowy zostaną wyświetlone wszystkie magazyny składowe magazynu zbiorczego wraz z nazwami (Rys. poniżej). Po wybraniu magazynu docelowego w kolejnym kroku należy wybrać magazyn źródłowy. Wyświetlona lista magazynów zawiera pozostałe magazyny z obsługą WMS oraz magazyny lokalne firmy, w obrębie której działa zalogowany w aplikacji operator.

Uwaga
W przypadku wystawiania dokumentu ZW na jeden z magazynów składowych na kroku z wyborem położenia źródłowego pozostałe magazyny składowe nie są prezentowane.

dysmag_rys96

dysmag_rys97

Dodawanie elementów do dyspozycji

Domyślny schemat kroków podczas realizacji ZW wystawianego na kolektorze wygląda następująco:

dysmag_rys98

Dodawanie elementu odbywa się poprzez:

 • Zeskanowanie/wprowadzenie EANu, kodu lub nazwy towaru w polu:
  dysmag_rys52

 • Naciśnięcie na dysmag_iko32 i wybranie towaru z listy dostępnych towarów

Na liście towarów dostępne będą następujące opcje:

 • dysmag_iko33 – podgląd karty towaru
 • dysmag_iko35 – wybór danego towaru
 • dysmag_iko5 – filtr umożliwiający podgląd wszystkich lub dostępnych towarów
 • dysmag_iko6 – dodanie karty nowego towaru

dysmag_rys99

Po wybraniu towaru należy wybrać cechę dostawy dla danego towaru (Rys. 124) oraz wartości dla cech towar (Rys. poniżej).

dysmag_rys100

dysmag_rys101

Kolejnym krokiem jest wpisanie ilości przyjmowanego zasobu.

dysmag_rys102

Zwiększanie ilości przyjmowanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko36. Zmniejszenie ilości przyjmowanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko37. Ilość można wprowadzić także bezpośrednio w pole numeryczne.

W następnym komunikacie pojawi się informacja o pomyślnym zrealizowaniu pozycji i możliwe będzie dalsze dodawanie towarów do dyspozycji.

Aby wyjść do listy pozycji Zamówienia wewnętrznego należy nacisnąć na przycisk dysmag_iko19 lub dysmag_iko17. Zostanie wówczas otwarte okno z pytaniem czy przerwać proces realizacji pozycji.
Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej zostanie otwarte okno z listą pozycji.

 • dysmag_iko11 – zatwierdzenie lub zapisanie realizowanej dyspozycji
 • dysmag_iko20 – dodanie/edycja uwag(opisu), informacji dodatkowych (atrybutów) na nagłówku dokumentu lub ponowny wybór magazynu źródłowego i magazynu docelowego (w przypadku magazynu zbiorczego)
 • dysmag_iko18 – przejście do pierwszego kroku dodawania nowej pozycji

Będąc w tym samym oknie istnieje możliwość filtrowania pozycji po: kodzie, EANie, nazwie, cesze.

dysmag_rys103

Po wybraniu danej pozycji, zostanie otwarte okno z możliwością wyboru: edycji lub usunięcia danej pozycji. Proces jest analogiczny, jak w przypadku realizacji pozycji AWD/ZWM wystawionego na kolektorze. W przypadku edycji pozycji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (Rys. poniżej).

dysmag_rys104

Jeśli dokument został zapisany do bufora, istnieje możliwość edycji magazynu źródłowego z poziomu menu Dodatkowe, wówczas należy wybrać opcję: Magazyn źródłowy i ponownie wskazać magazyn źródłowy (Rys. poniżej).

dysmag_rys105

Uwaga
W przypadku wystawiania zamówienia wewnętrznego z magazynu zbiorczego, w opcjach dodatkowych będą widniały opcje: „Magazyn źródłowy” oraz „Magazyn docelowy”.

Czy ten artykuł był pomocny?