Grupowanie dyspozycji magazynowych

W aplikacji Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość grupowania dyspozycji dla wydań i przyjęć jedno- oraz dwuetapowych. Proces grupowania dyspozycji umożliwia grupowanie według spersonalizowanych procedur, które można edytować z poziomu baz SQL. Standardowym kryterium grupowania dyspozycji jest kontrahent.

Podczas grupowania w Comarch WMS Magazynier tworzony jest dokument AWDG/ZWMG skupiający zgrupowane dyspozycje. Dokument AWDG/ZWMG jest również widoczny z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.

Aby w aplikacji Comarch WMS Magazynier rozpocząć proces grupowania dyspozycji należy wybrać przycisk [Grupuj] na liście dyspozycji wydań lub przyjęć (Rys. poniżej).
Po wybraniu przycisku [Grupuj] wyświetli się okno z wyborem procesu grupowania. Po wybraniu opcji „Grupowanie dyspozycji przyjęć” zostaną wstępnie wskazane dyspozycje do zgrupowania według ustalonego warunku (w standardzie kryterium tym jest kontrahent). Grupowanie obejmuje zarówno dyspozycje z sekcji „Przydzielone do mnie” jak i „Dla wszystkich”.

Potwierdzeniem zakończenia wyboru dyspozycji do zgrupowania jest wybranie przycisku [Zatwierdź].

dysmag_rys122

dysmag_rys123

dysmag_rys124

W celu zgrupowania dyspozycji dla innego kontrahenta niż zasugerowała aplikacja należy wybrać kolejno: przycisk [Odznacz wszystkie], następnie zaznaczyć dyspozycję wystawioną na żądanego kontrahenta oraz wybrać przycisk [Zaznacz podobne].

Wybranie przycisku [Zatwierdź] skutkuje utworzeniem dokumentu AWDG lub ZWMG i wyświetleniem jego listy pozycji do realizacji ze wszystkich dyspozycji, które zostały wybrane do zgrupowania. Nagłówek listy zawiera następujące informacje:

  • ilość zgrupowanych dyspozycji,
  • łączny stopień realizacji dyspozycji wyliczany dla wszystkich zgrupowanych pozycji do realizacji przez operatora.

dysmag_rys125

Po podniesieniu nagłówka wyświetlone zostaną informacje odnośnie:

  • numerów zgrupowanych dyspozycji,
  • numerów dokumentów źródłowych,
  • stopnia realizacji – łączny stopień wyliczany dla wszystkich zgrupowanych pozycji do realizacji przez operatora.

dysmag_rys126

Istnieje możliwość rozgrupowania zgrupowanych dokumentów, pod warunkiem, że nie zostały one zrealizowane. W tym celu należy wybrać przycisk [Pozycje dokumentu], następnie wybrać przycisk [Pokaż dyspozycje w grupie] ,zaznaczyć zgrupowane dokumenty i wybrać przycisk [Rozgrupuj] jak na poniższych rysunkach:

dysmag_rys127

Łączenie pozycji w procesie grupowania

W procesie grupowania istnieje możliwość łączenia pozycji podczas realizacji procesów przyjęć oraz wydań. Dzięki temu magazynier na kolektorze widzi zsumowaną ilość tej samej pozycji towarowej, co pozwala na realizacje procesów według pozycji towarowych.

Przykład
Zgrupowano 2 dyspozycje z takimi samymi pozycjami po 30 dm3 każda. Po zgrupowaniu tych dyspozycji na liście pozycji pozycja ta jest zsumowana – 60 dm3 (Rys. poniżej)

dysmag_rys128

Uwaga
Łączenie pozycji odbywa się tylko dla tej samej partii towaru

Możliwość łączenia pozycji oparta jest o parametr „Łączenie pozycji” dostępny w ustawieniach procesu Grupowanie dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.

Dodawanie wspólnego opisu i atrybutów do zgrupowanych dokumentów

W ramach funkcjonalności grupowania dokumentów dodano możliwość przypisywania opisów i atrybutów, które przenoszone są na wszystkie zgrupowane dokumenty. Po zgrupowaniu dyspozycji w aplikacji Comarch WMS Magazynier przy użyciu przycisku dysmag_iko20 może dodać uwagi oraz dodatkowe informacje, które po zatwierdzeniu dyspozycji synchronizowane są do systemu ERP.

dysmag_rys129

Czy ten artykuł był pomocny?