Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji

W aplikacji Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość jednoczesnej realizacji wielu dyspozycji dla wydań, przyjęć oraz przesunięć. Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji umożliwia wyświetlanie się pozycji z różnych dokumentów na jednej liście oraz umożliwienie realizacji tych pozycji bez konieczności przełączania się między dokumentami.

Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji nie ma wpływu na wyświetlanie dyspozycji oraz realizacji dokumentów i pozycji w aplikacji WMS Zarządzanie. Podczas grupowania nie tworzą się również żadne nowe typy dyspozycji w systemie WMS.

Aby w aplikacji Comarch WMS Magazynier rozpocząć jednoczesną realizację wielu dyspozycji należy wybrać przycisk [Grupuj] na liście dyspozycji wydań, przyjęć lub przesunięć (Rys. poniżej).

Po wybraniu przycisku [Grupuj] wyświetli się okno z wyborem procesu grupowania. Po wybraniu opcji „Jednoczesna realizacja wielu dyspozycji” na liście możliwe jest zaznaczanie i odznaczanie dyspozycji do zgrupowania poprzez naciśnięcie na daną dyspozycję. Grupowanie obejmuje zarówno dyspozycje z sekcji „Przydzielone do mnie” jak i „Dla wszystkich”.

Do zgrupowania dostępne będą dyspozycje:

 • dostępne do realizacji,
 • niezatwierdzone dyspozycje wystawione na kolektorze,
 • zrealizowane, niezatwierdzone dyspozycje z systemu ERP,
 • dokumenty handlowe, zamówienia i zlecenia do wygenerowania.

Potwierdzeniem zakończenia wyboru dyspozycji do zgrupowania jest wybranie przycisku [Zatwierdź].

dysmag_rys116

dysmag_rys117

dysmag_rys118

Wybranie przycisku [Zatwierdź] skutkuje wyświetleniem listy pozycji do realizacji ze wszystkich dyspozycji, które zostały wybrane do zgrupowania. Nagłówek listy zawiera następujące informacje:

 • ilość zgrupowanych dyspozycji,
 • łączny stopień realizacji dyspozycji wyliczany dla wszystkich zgrupowanych pozycji do realizacji przez operatora (Rys. poniżej).

dysmag_rys119

Po podniesieniu nagłówka wyświetlone zostaną informacje odnośnie:

 • numerów zgrupowanych dyspozycji,
 • numerów dokumentów źródłowych,
 • stopnia realizacji – łączny stopień wyliczany dla wszystkich zgrupowanych pozycji do realizacji przez operatora (Rys. poniżej).

dysmag_rys120

Obsługa nadrealizacji na zgrupowanych dyspozycjach uzależniona jest od typu:

 • nadrealizacja ilości na pozycji z systemu:
  • nadrealizacja jest zapisywana na tej dyspozycji, do której należy pozycja z nadwyżką,
 • nadrealizacja poprzez dodanie nowej pozycji:
  • po wybraniu przycisku [Dodaj] pojawi się okno z wyborem dyspozycji, do której ma być zapisana nowa, nadwyżkowa pozycja.

dysmag_rys121

Czy ten artykuł był pomocny?