Praca na magazynach współdzielących położenia

Jeżeli w danym momencie na położeniach jednego z magazynów składowych (np. M1) nie będzie miejsca na kolejną partię towaru, wówczas w procesie realizacji przyjęcia produktu, aplikacja Comarch WMS Magazynier poprowadzi magazyniera do położenia innego magazynu (np. M2), jeżeli tylko zostało ono udostępnione do współdzielenia z magazynem M1.

Magazynier ma także możliwość przesuwania innych produktów na takie położenie, przykładowo w celu zwolnienia miejsca na magazynie M1.

Przyjęcie lub przesunięcie towaru na położenie innego magazynu (jeżeli położenie jest współdzielone), nie spowoduje po stronie systemu ERP zmiany pierwotnego magazynu przypisanego do zasobu, czyli nie będzie skutkować wygenerowaniem dokumentów przesunięć międzymagazynowych.

Dodatkowo, istnieje opcja zablokowania magazynierom możliwości utworzenia z poziomu kolektora przesunięcia na położenia innego magazynu, które nie są współdzielone z magazynem źródłowym. W przypadku, gdy taki proces jest dozwolony i magazynier go wykona, będzie on równoznaczny z akcją wykonania przesunięcia międzymagazynowego w systemie ERP.

Osoba zarządzająca magazynem ma możliwość zaplanowania w Comarch WMS Zarządzanie przesunięcia wewnątrzmagazynowego, skutkującego przesunięciem międzymagazynowym w systemie ERP – magazynier będzie mógł zrealizować na kolektorze takie przesunięcie pomimo blokady.

Wydania towarów z położeń współdzielonych odbywają się według standardowych algorytmów określonych dla magazynu: FIFO, FEFO, LIFO. To znaczy, jeżeli dla magazynu M1 stosowany jest algorytm wydań First-In-First-Out, wówczas dla dyspozycji wydania dotyczącej produktu, zarezerwowane zostaną zasoby przyjęte najwcześniej, niezależnie od tego czy znajdują się na magazynie M1, czy na położeniu magazynu M2.

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji magazynu M1, magazynier otrzyma na kolektorze informację o tym, że powinien zweryfikować również odpowiednie położenia magazynu M2.

Czy ten artykuł był pomocny?