Wstęp do realizowania dyspozycji magazynowych

Aby w aplikacji Comarch WMS Magazynier zrealizować dyspozycję należy wybrać właściwą opcję z poziomu Menu głównego – [Przyjęcia], [Wydania], [Przesunięcia] lub [Zamówienia wewnętrzne] oznaczone ikoną dysmag_iko1

Jako dyspozycje widoczne będą niepotwierdzone dokumenty magazynowe wygenerowane z dokumentów handlowych, zamówień i zleceń oraz niezwiązane dyspozycje magazynowe.
Można dodatkowo generować dyspozycje bezpośrednio z dokumentów handlowych, zamówień i zleceń, pod warunkiem, że są do nich nadane odpowiednie uprawnienia w bazie systemu ERP. Należy wybrać pozycję z numerem dokumentu handlowego, zamówienia lub zlecenia, do którego ma zostać wygenerowana dyspozycja magazynowa (Rys. poniżej).

dysmag_rys1

Po wybraniu odpowiedniego dokumentu, zostanie wygenerowana dyspozycja magazynowa, która będzie również widoczna po wejściu na listę dyspozycji (Rys. poniżej).

dysmag_rys2

Jeżeli na procesie wydania/przyjęcia w ustawieniach procesów w Comarch WMS Zarządzanie wybrano opcję „Potwierdzenie dyspozycji do realizacji” wówczas w Comarch WMS Magazynier po wybraniu zamówienia/zlecenia lub dokumentu handlowego do wygenerowania wyświetli się odpowiedni komunikat informujący o konieczności potwierdzenia dyspozycji przez kierownika (Rys. poniżej).

dysmag_rys3

Rodzaje dokumentów i generowane z nich dyspozycje przedstawia poniższe tabele:

Dokumenty handlowe

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
FZFaktura zakupuAWD
FZKKorekta faktury zakupuAWD/ZWM
PZPrzyjęcie zewnętrzneAWD
PZKKorekta przyjęcia zewnętrznegoAWD/ZWM
PZIPrzyjęcie zewnętrzne importoweAWD
PKIKorekta przyjęcia zewnętrznego importowegoAWD/ZWM
FSFaktura sprzedażyZWM
FSKKorekta faktury sprzedażyAWD/ZWM
FWFaktura wewnętrznaZWM
FWKKorekta faktury wewnętrznejAWD/ZWM
WZWydanie zewnętrzneZWM
WZKKorekta wydania zewnętrznegoAWD/ZWM
PAParagonZWM
PAKKorekta paragonuAWD/ZWM
FSEFaktura eksportowaAWD/ZWM
FKEKorekta faktury eksportowejAWD/ZWM
WZEWydanie zewnętrzne eksportoweZWM
WKEKorekta wydania zewnętrznego eksportowegoAWD/ZWM
RWRozchód wewnętrznyZWM
RWKKorekta rozchodu wewnętrznegoAWD/ZWM
PWPrzychód wewnętrznyAWD
PWKKorekta przychodu wewnętrznegoAWD/ZWM
MMWPrzesunięcie międzymagazynowe wydanieZWM
MMPPrzesunięcie międzymagazynowe przyjęcieAWD/ZWM

Zamówienia

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
ZZZamówienie zakupuAWD
ZSZamówienie sprzedażyZWM
ZWZamówienie wewnętrzneZWM

Inwentaryzacja

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
RWRozchód wewnętrznyZWM
PWPrzychód wewnętrznyAWD

Zlecenia

Symbol dokumentuNazwa dokumentuGenerowana dyspozycja
ZPZlecenie produkcyjneAWD/ZWM
ZKZlecenie kompletacjiAWD/ZWM
ZDZlecenie dekompletacjiAWD/ZWM
Uwaga
Jeżeli na dokumencie handlowym ustawiono jako magazyn wówczas dyspozycja zostanie wygenerowana w Comarch WMS Magazynier na magazyn, na którym obecnie zalogowany jest operator generujący dyspozycję.

Dyspozycje z systemu ERP będą widoczne na liście w menu Wydania i Przyjęcia w zależności od ich typu.
Po wejściu w dyspozycje pokażą się następujące opcje (zależne od typu wybranych dyspozycji):

 • Dodaj wydanie/przyjęcie/przesunięcie/zamówienie – dodanie dyspozycji na aktualny magazyn
 • Wydania/przyjęcia/przesunięcia/zamówienia na dziś – przejście do listy dyspozycji na bieżący dzień
 • Wydania/przyjęcia/przesunięcia/zamówienia za okres – umożliwia pokazanie dokumentów z określonego przedziału czasowego

dysmag_rys4

Aby wybrać przedział czasowy, z którego mają być widoczne dyspozycje, należy kliknąć na przycisk znajdujący się po lewej stronie z datą i wybrać „Datę od” z kalendarza, a następnie kliknąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie z datą i wybrać „Datę do”.

dysmag_rys5

W oknie z kalendarzem dostępne są następujące opcje:

 • dysmag_iko2 – przejście do poprzedniego miesiąca,
 • dysmag_iko3 – przejście do następnego miesiąca,
 • kliknięcie na przycisk dysmag_iko4 spowoduje otwarcie okna, w którym miesiąc i rok będzie można wybrać z listy.

  dysmag_rys6

  dysmag_rys7

  Po wejściu w listę dyspozycji (Rys. poniżej) widoczne są następujące informacje:

  • Numer – numer dyspozycji, a także numer dokumentu źródłowego w przypadku, gdy dyspozycja pochodzi z dokumentów handlowych, zamówień lub zleceń,
  • % – stopień zrealizowania dyspozycji przedstawiony w procentach,
  • Kontrahent – akronim kontrahenta, który znajduje się na dyspozycji,
  • Magazyn docelowy – kod magazynu docelowego (w przypadku zleceń wydań magazynowych wygenerowanych do dokumentów MMW).

  Kliknięcie na daną dyspozycję, w zależności od ustawień, otwiera dyspozycję zlecenia wydania z magazynu (ZWM), awiza dostawy (AWD), przesunięcia (MP), w zależności od tego, w jakim oknie aktualnie znajduje się operator.

  Oprócz listy w oknie dostępne są następujące operacje:

  • dysmag_iko5 – kryterium filtrowania listy dyspozycji (kliknięcie umożliwi wybranie kryterium filtra: [Wszystkie], [Do realizacji], [Zrealizowane]),
  • dysmag_iko6 – umożliwia dodanie nowej dyspozycji,
  • dysmag_iko7 – umożliwia grupowanie dyspozycji.

  dysmag_rys8

  Istnieje możliwość wyszukiwania dyspozycji na liście poprzez zeskanowanie kodu dyspozycji, kontrahenta lub naciśnięcie przycisku dysmag_iko8 i wpisaniu żądanej wartości w pole filtra.

  dysmag_rys9

  Po kliknięciu w pole filtra zostanie otwarta jego konfiguracja. Można wybrać elementy, po jakich będzie można wyszukiwać dyspozycje, a także sposób sortowania wyników wyszukiwania.

  dysmag_rys10

  Aktywne filtry w konfiguracji są oznaczone przez podświetlenie, a sposób sortowania przez następujące ikony:

  • dysmag_iko9 – sortowanie rosnąco
  • dysmag_iko10 – sortowanie malejąco

  Po przejściu do listy dyspozycji aktywne filtry wyszukiwania są oznaczone poprzez pogrubienie.

  dysmag_rys11

 • Czy ten artykuł był pomocny?