Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 12.07.2021

1. Naliczanie wypłat:

  • Poprawiono naliczanie wypłaty na liście typu umowa dla osoby, która jest uczestnikiem PPK. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat: Rekord 0 nieznaleziony. Pole ‘Podatek PPK’.
  • Poprawiono rozliczanie urlopu dla pracownika młodocianego przy zaznaczonym parametrze Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu.

Czy ten artykuł był pomocny?