Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Seryjny import rachunków bankowych. Umożliwiono seryjny import rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT. Na liście kontrahentów w menu Operacji seryjnych dodana została funkcja Importuj rachunki bankowe. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP.

Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunku kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT.

Import rachunków bankowych powoduje zapis odpowiedniej informacji w logu Historii zmian.

Zmiany

1. Autonumeracja akronimów kontrahentów. Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu znajdujący się w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry. Domyślnie nadawany akronim kontrahenta składa się z 6-cyfrowego numeru z zerami.

2. Dodawanie kontrahenta. Podczas dodawania nowego kontrahenta, jeżeli parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu jest zaznaczony, kursor ustawiany jest w polu NIP. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wówczas kursor ustawiany jest w polu z kodem kontrahenta.

3. Kontrahent – rodzaj transakcji. Na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę pola Status na Rodzaj transakcji. Zmieniona została również nazwa kolumny na liście kontrahentów.

4. Waluta EUR. Podczas konwersji bazy z poprzednich wersji, jeżeli w Konfiguracji brakuje waluty EUR, jest ona dodawana. Blokowana jest również możliwość jej usunięcia.

5. Otwieranie wyeksportowanych plików. Opcja Reset wszystkich komunikatów dostępna w menu Widok usuwa również zapamiętaną odpowiedź dla komunikatu: Czy otworzyć wyeksportowany plik? pojawiającego się po eksporcie wydruku do pliku bądź danych do MS Excel. W związku z tym z menu Widok usunięta została opcja Otwieranie wyeksportowanych plików.

6. Nazwa kontrahenta. Na rozwijanej na dokumentach liście kontrahentów umożliwiono wyszukiwanie wg drugiej i trzeciej linii nazwy kontrahenta.

7. Otwieranie okna programu. Podczas otwierania okna programu przywracany jest rozmiar i położenie okna na ekranie sprzed jego ostatniego zamknięcia.

Poprawiono

1. Moje skróty – ikony. Przy kolejnym zalogowaniu się operatora mogły znikać ikony z pozycji dodanych w grupie Moje skróty w Menu Nawigacji. Działanie poprawiono.

2. Kolumny użytkownika. Poprawiono podsumowanie dla kolumn użytkownika korzystających z filtra daty ‘#filtrDDataFilter#’.

3. Filtrowanie kolumn. Podczas próby wklejania w wierszu filtra pod nagłówkiem kolumny skopiowanej wartości mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostać ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

4. Limit wykorzystanego kredytu. Poprawiono mechanizm wyliczania limitu wykorzystanego kredytu w przypadku łączenia kart kontrahentów.

5. Pieczątka firmy. Podczas próby pobrania danych z bazy VIES z poziomu pieczątki firmy, jeżeli podano nieprawidłowy numer NIP, pojawiał się komunikat: INVALID_INPUT. Działanie poprawiono.

6. Funkcje dodatkowe. Podczas wykonywania funkcji dodatkowej mającej ustawiony warunek: Wykonuj automatycznie – przed zapisem zmian mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

7. Import ustawień operatora. Przy imporcie ustawień operatora wyeksportowanych z innej bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia. Działanie poprawiono.

8. Skórki w programie. Po wybraniu ciemnych skórek na niektórych oknach czcionka pozostawała czarna zamiast zmienić się na białą, przez co napisy były słabo widoczne. Działanie poprawiono.

9. Numer telefonu. W przypadku wpisania na karcie kontrahenta numeru telefonu zaczynającego się od +48 lub jeżeli we wpisanym numerze występowała spacja, podczas próby wykonania połączenia pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format polecenia ‘callto’. Działanie poprawiono.

10. Pobieranie danych VIES. Podczas importu danych kontrahentów z bazy VIES dane adresowe mogły nie zostać zaimportowane. Działanie poprawiono.

 

Kasa/Bank

Zmiany

1. Rozliczenia podmiotu. Wprowadzono zmiany ergonomiczne na oknie Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta. Zmniejszono sekcję Filtr aktywny i powiększono sekcję w której prezentujemy dokumenty kontrahenta.

Rozliczenie podmiotu – dokumenty nierozliczone

Poprawiono

1. Lista formatów przelewów. Zablokowano usuwanie z listy formatu elektronicznej wymiany danych pomiędzy bankami, który został wskazany na formularzu banku jako format do importu.

2. Import przelewów podatkowych. W przypadku, gdy w programie w wersji wcześniejszej niż 2021.2 na formularzu urzędu skarbowego uzupełniono indywidualny rachunek podatkowy podatnika, a następnie w Konfiguracji firmy zmieniono urząd skarbowy przy imporcie wyciągów bankowych program niepoprawnie rozpoznawał podmiot płatności. Działanie poprawiono

3. Webservice BNP Paribas. Umożliwiono import z BNP Paribas przelewów w których numer rachunku bankowego poprzedzony był znakiem ‘/’

4. Wydruk potwierdzenie salda. Poprawiono wydruk Potwierdzenia salda i Ponaglenia zapłaty dla kontrahenta, który w adresie nie posiada ulicy.

Czy ten artykuł był pomocny?