Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 17.02.2022

1. Naliczanie wypłat:

  • Poprawiono wyliczanie zaliczki podatku zgodnie z rozporządzeniem z 7 stycznia w przypadku, gdy pracownik na 31.12.2021 miał inne dane podatkowe dotyczące np. ulgi podatkowej niż obecnie.
  • Poprawiono zapisywanie w bazie danych informacji czy wypłata była wyliczona z zastosowaniem rozporządzenia dla wypłat umów naliczanych seryjnie. Niepoprawny zapis skutkował naliczeniem kolejnej wypłaty w miesiącu bez zastosowania rozporządzenia.
  • Poprawiono wyliczanie kwoty zaliczki podatku do pobrania w kolejnych miesiącach. W niektórych przypadkach była zaniżana lub zawyżana o kilka złotych.
  • Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w wypłacie za okres oddelegowania w przypadku, gdy były w niej standardowe elementy wypłacane w walucie systemowej np. dopłata za pracę w nocy.
  • Przywrócono możliwość ręcznej korekty podstawy składki zdrowotnej oraz zaliczki podatki.

 

2. ZUS DRA. Poprawiono wykazywanie informacji o składce zdrowotnej właściciela w deklaracji ZUS DRA/ZUS RCA, w przypadku, gdy właściciel miał naliczone w wypłacie dodatkowe elementy np. zasiłek chorobowy.

Aktualizacja w dniu 03.02.2022

1.  ZUS DRA. Dostosowano deklarację ZUS DRA do wzoru obowiązującego od stycznia 2022.

2. Składka zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej. W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał wypłacony element nieopodatkowany, ale oskładkowany, składka zdrowotna wyliczała się w wysokości powyżej 9%.

3. Testy integralności. Dodano nowy test “Wypłaty z naliczoną składką zdrowotną od netto wypłacone od 2022 roku”. Test pozwala wyszukać wypłaty, w których została naliczona składka zdrowotna od netto, co mogło spowodować naliczenie składki powyżej 9%. Test dostępny jest w menu “Narzędzia/ Testy integralności” w grupie “Wypłaty”.

4. Składka zdrowotna dla właściciela. Poprawiono naliczanie podstawy składki zdrowotnej właściciela, który opodatkowany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W losowych sytuacjach podstawa była naliczana nieprawidłowo.

Czy ten artykuł był pomocny?