Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Silnik wydruków Comarch sPrint. Wprowadzono integrację z silnikiem wydruków Comarch sPrint. Na formularzu edycji wydruku oprócz dotychczas dostępnych typów Crystal, GenRap i XML dodana została opcja sPrint(BETA). Szczegółowy opis tego silnika wydruków znajduje się na poniższej stronie: https://pomoc.comarch.pl/sprint/pl/beta/

Zmiany

1. Certyfikaty. Ujednolicono sposób weryfikacji certyfikatów wykorzystywanych w różnych miejscach w programie. Obecnie wyświetlana lista zawiera certyfikaty z aktualną datą ważności.

2. Rejestracja w programie – Firma. Po zalogowaniu do bazy firmowej, jeżeli wybrana zostanie opcja System/ Logowanie, na oknie Rejestracja w programie w polu Firma wskazana jest ostatnio wybrana podczas logowania firma.

3. Formularz właściciela. Na formularzu właściciela na zakładce [Nr ident./podatki] dla parametru Zwolnienie z PIT z tytułu usunięta została opcja Osoba do 26 lat. Nazwa parametru Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników została zmieniona na Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla przedsiębiorców.

4. Formularz kontrahenta. Jeśli na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych istnieje wiersz bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego (pusty wiersz), w trakcie konwersji jest on usuwany.

Poprawiono

1. Pobieranie rachunków kontrahentów. Jeżeli standardowa forma płatności przelew powiązana była z nieaktywnym rejestrem K/B, wówczas podczas pobierania rachunków bankowych kontrahenta z Wykazu podatników VAT pojawiał się komunikat: „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem” i rachunki bankowe nie były pobierane. Działanie poprawiono.

2. Konwersja bazy. Podczas konwersji bazy do wersji 2022.1.1 mógł pojawiać się komunikat: Zapisywanie rekordów do słownika – Błąd podczas konwertowania typu danych varchar na datatime. Działanie poprawiono.

3. Komunikat Odwołanie do obiektu. Podczas otwierania okien mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. Podział płatności. W preliminarzu płatności nie można było podzielić zdarzenia, które zostało częściowo rozliczone. Działanie poprawiono.

2. Zapis kasowy/bankowy. Przy dodawaniu zapisu bankowego nie podstawiał się domyślny numer rachunku bankowego kontrahenta. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?