Import towarów w procedurze uproszczonej

Import towarów w procedurze uproszczonej

Podatnicy mogą przy spełnieniu określonych warunków dokonywać importu towarów w procedurze uproszczonej. Pozwala to dokonującym transakcji rozliczyć podatek należny od towarów i usług bezpośrednio w deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym SAD. Rozliczenie VAT należnego, w przypadku, gdy ma miejsce import towarów w procedurze uproszczonej, musi być dokonane za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT. Aby rozlicznie było możliwe w tej formie należy zaznaczyć parametr Uproszczona procedura Importu, który dostępny jest w Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry1.

Na podstawie tego parametru zapisujemy na nagłówkach transakcji biorących udział w ścieżce importowej, informację czy podatek będzie rozliczany w sposób uproszczony, czyli bezpośrednio na deklaracji VAT-7.

Na każdym etapie: PZI, FAI, SAD, FWS prezentowana jest informacja, czy transakcja dotyczy procedury uproszczonej. Wszystkie dokumenty w danej ścieżce muszą mieć tak samo ustawiony powyższy parametr, tzn. nie może być sytuacji, że PZI jest rozliczany procedurą uproszczoną a FAI standardową, bo w międzyczasie zmieniło się ustawienie w konfiguracji.

Uwaga
Po zaznaczeniu parametru Uproszczona procedura Importu w Konfiguracja/ Sprzedaż/Parametry1 , podczas wystawiania dokumentów FAI oraz PZI automatycznie zaznaczany był parametr Procedura uproszczona Importu, bez możliwości zmiany. Wprowadzono zmiany w tym zakresie. Parametr Procedura uproszczona Importu jest  aktywny do edycji na nowo wystawianych dokumentach PZI oraz FAI. Użytkownik może zdecydować podczas wprowadzania FAI lub PZI do sytemu czy ma być zastosowana procedura uproszczona. Na kolejnych dokumentach wystawianych w ścieżce importowej parametr będzie nieaktywny i będzie przenoszony z dokumentu pierwotnego, czyli FAI lub PZI.
Przykładowy formularz FAI z zaznaczonym parametrem
Przykładowy formularz FAI z zaznaczonym parametrem

Podczas generowania dokumentu SAD na podstawie FAI z zaznaczonym parametrem Uproszczona procedura importu nie zostanie naliczona płatność na kwotę wynikającą z kwot podatku VAT. Przy stosowaniu uproszczonej metody rozliczania importu, kwoty wynikającej z VAT nie płaci się do Urzędu Celnego.

Aby naliczyć VAT należny oraz rozliczyć go w deklaracji VAT-7 należy wygenerować dokument FWS do dokumentu SAD. Opcja Generuj FWS dostępna jest na liście dokumentów SAD w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy).

Na dokument FWS przenoszona jest sumaryczna wartość dostawy wg faktur oraz kwoty dodatkowe zarejestrowane na dokumencie SAD takie jak cło, akcyza, koszty transportu i inne. Od kwot przeniesionych na FWS zostanie wyliczony VAT należny. Zasady zaokrąglania kwoty VAT zastosowano analogiczne jak na dokumencie SAD. Kwota VAT zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Daty dokumentu FWS ustalane są na podstawie dat dokumentu SAD w następujący sposób:

Data na FWS Data na SAD
Wpływu Wpływu
Wystawienia Data bieżąca
Zakupu Zgłoszenia
VAT Zgłoszenia

Kontrahent przenoszony jest z dokumentu SAD z zakładki [Urząd/Dostawca].

Do dokumentu FWS nie generuje się już dokumentu FWZ, gdyż VAT naliczony został wcześniej zarejestrowany na dokumencie SAD.

Możliwa jest również ścieżka FAI>SSC>SAD>FWS, w sytuacji gdy towar z importu najpierw trafia do składu celnego. Towar ze składu celnego może być wydawany partiami i dla każdej z nich generowany będzie oddzielny dokument SAD oraz FWS.

Czy ten artykuł był pomocny?