Korekta faktury importowej (FKI)

Korekta faktury importowej (FKI)

Tworzenie i edycja dokumentu korekty faktury importowej (FKI), odbywa się podobnie, jak przy tworzeniu korekty „krajowego” dokumentu handlowego. Korekcie podlega ilość lub wartość pozycji. FAI może być korygowana ilościowo, niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.

Korekta faktury importowej może, lecz nie musi być uwzględniana na dokumentach: SAD/FWS.

Z dokumentu FKI można wygenerować dokument PKI lub FKS. Możliwe jest generowanie obydwu tych dokumentów z jednego dokumentu FKI. Należy jednak pamiętać, że z jednego dokumentu FKI będzie można wygenerować tylko jeden dokument PKI i jeden FKS.

Uwaga
Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI.

Jeżeli FKI ma zostać uwzględniona na dokumencie SAD/FWS, należy zaznaczyć na liście dokumentów importowych źródłową FAI oraz dokument FKI i wtedy wygenerować odpowiedni dokument. W przypadku, gdy do FAI wygenerowano kilka korekt, wtedy zaznaczenie jednej z nich spowoduje, że na dokumencie SAD/FWS zostaną uwzględnione wszystkie korekty.

Dokument FKI, ma taki sam układ pól, jak dokument FAI.

Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne.

Okno elementu korekty nie ma zakładki: Dostawy. Korekta może dotyczyć ilości lub wartości pozycji.

Element transakcji FKI.

Czy ten artykuł był pomocny?