Księgowość i Środki Trwałe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń z podmiotami , obsługa banków, deklaracji podatkowych , ewidencja środków trwałych.