Akcje związane z bazą firmową

W menu Menadżer baz –> Bazy firmowe dla listy baz dostępne są dodatkowe funkcje.

Dostępne opcje w menu Menadżer baz

Z tego poziomu dostępne są przyciski:

 • Przywróć – przywraca wcześniej stworzoną kopię zapasową bazy
 • Zrób kopię – tworzy kopię zapasową wybranej bazy
 • Wykreuj – otwiera okno kreacji nowej bazy danych
 • Usuń – usuwa z serwera zaznaczoną bazę danych
 • Odepnij – odpina zaznaczoną bazę danych z podanego serwera, ale jej nie usuwa
 • Przypnij – po podaniu nazwy serwera i ścieżki pliku danej bazy przypina bazę do listy baz firmowych i do podanego serwera
 • Dodaj do listy – po podaniu nazwy serwera i wybraniu bazy danych baza zostaje dodana do listy baz
 • Usuń z listy – usuwa zaznaczoną pozycję z listy
 • Odśwież – odświeża listę baz
 • Konwertuj bazę – konwertuje zaznaczone bazy do nowej wersji
 • Odśwież wersję – aktualizuje informację o wersji wyświetlaną w managerze baz
 • Reindeksuj – odbudowuje wszystkie pliki indeksowe bazy danych. Reindeksacja jest wskazana w sytuacji przywracania backupów bazy lub podczas wystąpienia spadków wydajności pracy z bazą.
 • Parametry logowania – otwiera okno wprowadzania parametrów logowania dla zaznaczonych baz
 • Poprawki – otwiera okno ustalania parametrów instalacji poprawek dla zaznaczonych baz, gdzie możliwe jest wybranie jednej z dwóch opcji: Wykonanie kopii bezpieczeństwa lub Instalacja poprawek
 • Dodatki – otwiera okno ustalania parametrów instalacji dodatków dla zaznaczonych baz, gdzie możliwe jest wybranie jednej z dwóch opcji: Wykonanie kopii bezpieczeństwa lub Instalacja dodatków
 • Akcje serwisowe – otwiera panel pozwalający na wykonanie akcji naprawczych oraz weryfikację poprawności instalacji audytu na bazie firmowej. Audyt danych dostępny jest wyłącznie dla baz wykreowanych w języku francuskim
 • Zmień nazwę wyświetlaną – zmiana nazwy bazy firmowej wyświetlanej w oknie logowania do Comarch ERP Altum
 • Dodaj komunikaty serwera – do poprawnego działania systemu wymagane są komunikaty na poziomie serwera MS SQL. Podczas kreowania bazy na serwerze komunikaty są dodawane automatycznie. Jednak w przypadku, gdy na serwerze nigdy nie była kreowana baza Comarch ERP Altum, a dokonano jedynie przywrócenia wcześniej istniejącej bazy, takie komunikaty należy dodać z poziomu Menadżera baz.

 

Czy ten artykuł był pomocny?