Menadżer baz

Menadżer baz zawiera informację o bazie konfiguracyjnej i podpiętych bazach firmowych systemu Comarch ERP Altum. Dostęp do Menadżera baz znajduje się w oknie logowania systemu.

Okno logowania do Comarch ERP Altum

Menu główne menadżera baz podzielone jest na dwa menu: Manager baz i Konfiguracja.

Menu Manager baz zawiera trzy grupy przycisków:

  • Bazy – baz firmowych, czyli głównych baz systemu, zawierających wszystkie dane
  • Baza konfiguracyjna – dotyczy baz konfiguracyjnych, przechowujących profile użytkowników oraz zawierających powiązania z bazami firmowymi
  • Aplikacja – dotyczy baz konfiguracyjnych, przechowujących profile użytkowników oraz zawierających powiązania z bazami firmowymi
Okno Menadżera baz

Z tego poziomu istnieje możliwość:

  • Kreacji nowej bazy konfiguracyjnej lub firmowej
  • Podpięcia innej bazy
  • Wykonania zapasowej kopii bazy lub przejścia do listy takich kopii
  • Aktualizacji bazy konfiguracyjnej w celu uzyskania zgodności z aktualną wersją systemu
  • Nadania uprawnienia dostępu do bazy konfiguracyjnej dla użytkownika SQL, maszynie lokalnej lub domenie
  • Konfiguracji języków logowania do baz firmowych
  • Sprawdzić wersję bazy

Czy ten artykuł był pomocny?