Kreacja bazy firmowej

Kreacja bazy firmowej możliwa jest w menu Menadżer baz jak i z listy baz firmowych. Celem wykreowania nowej bazy firmowej należy wybrać opcję [Wykreuj]. Pojawi się okno kreowania bazy.

Okno kreacji nowej bazy firmowej

Należy wypełnić wszystkie dostępne pola:

  • Serwer – nazwa serwera SQL, na którym zostanie wykreowana nowa baza danych
  • Baza – nazwa bazy danych na serwerze SQL
  • Nazwa wyświetlana w oknie logowania do Comarch ERP Altum
  • Użytkownik – użytkownik posiadający prawa administracyjne na serwerze SQL
  • Hasło
  • Język – określenie w jakim języku ma zostać wykreowana baza. Język kreowania bazy jest ściśle powiązany z danymi, które po wygenerowaniu pojawią się na tej bazie. System Comarch ERP Altum jest przeznaczony na rynki międzynarodowe, które w niektórych obszarach używają wartości unikalnych w skali kraju (np. słowniki uniwersalne, plany kont).
  • Rozmiar początkowy bazy – określa początkową wielkość, jaka zostanie zarezerwowana na wykreowanie bazy i pracę z systemem (plik mdf.). Wartość minimalna – 100MB
  • Automatyczny przyrost bazy o – określa rozmiar przyrostu bazy danych
  • Rozmiar początkowy loga – określa początkową wielkość, jaka zostanie zarezerwowana na tworzenie pliku logów (plik ldf.). Wartość minimalna – 20MB
  • Automatyczny przyrost loga o – określa rozmiar przyrostu pliku loga

Należy odpowiednio ustalić wielkość przyrostu bazy danych oraz przyrostu plików logów, zgodnie z przewidywanym rozmiarem bazy danych.

Po wypełnieniu pól obligatoryjnych należy wybrać z menu przycisk [Wykreuj]. Pojawi się okno, w którym użytkownik może odczytać aktualne informacje o postępach przy tworzeniu nowej bazy firmowej.

Uwaga
Nie ma możliwości przerwania kreacji nowej bazy danych.
Uwaga
Mechanizm wydruków Crystal Reports uniemożliwia tworzenie nazw baz z symbolem kropki „.”. W konsekwencji korzystanie z bazy, której nazwa zawiera symbol kropki w ramach Comarch ERP Altum będzie możliwe, ale jakakolwiek próba uruchomienia wydruku Crystal Reports zakończy się niepowodzeniem.

Po zakończeniu kreacji należy przejść do okna logowania. Nowo stworzona baza powinna pojawić się w polu Baza danych. Jeśli baza nie pojawi się na liście wyboru, należy odświeżyć listę używając przycisku [Odśwież].

Czy ten artykuł był pomocny?