Uaktualnienie bazy

W wypadku posiadania bazy danych wygenerowanej we wcześniejszej wersji niż ta, na której użytkownik będzie pracował, niezbędne jest zaktualizowanie obecnej bazy w celu uzyskania zgodności z aktualną wersją systemu. Przed przeprowadzeniem konwersji wskazane jest wykonanie kopii zapasowej (backupu) oraz reindeksacji konwertowanej bazy w związku z ryzykiem spadku jej wydajności.

Przed rozpoczęciem konwersji bazy konfiguracyjnej wyświetlone zostanie okno informacyjne zawierające szczegółowe informacje na temat dokonywanej konwersji.

Okno konwersji bazy konfiguracyjnej

Backup baz danych wykonuje się podczas:

  • Konwersji bazy
  • Instalacji nowej wersji systemu, poprawek (QuickFix), dodatków (Addonsów),

Backup bazy danych można również wykonać z poziomu Menadżera baz.

Przed wykonaniem konwersji bazy firmowej również pojawia się okno dotyczące konfigurowania przebiegu konwersji.

Okno konwersji bazy firmowej

Czy ten artykuł był pomocny?