E-mail

W kategorii E-mail znajdują się 3 aktywności.

Aktywności w kategorii E-mail

Stwórz listę załączników

Aktywność pozwala na zainicjowanie listy załączników. Do listy można dodać załączniki, a następnie wysłać ją za pomocą wiadomości e-mail.

Aktywność Stwórz listę załączników

Stwórz załącznik

Pozwala stworzyć nowy załącznik, który po dodaniu do listy załączników może być wysyłany w wiadomości e-mail. Aby stworzyć załącznik należy podać nazwę, dane załącznika oraz wcześniej stworzoną listę, do której załącznik zostanie dodany.

Aktywność Stwórz załącznik

Wyślij e-mail

Za pomocą tej aktywności można wysłać wiadomości e-mail na podane adresy. Treść wiadomości można edytować za pomocą edytora HTML, analogicznie jak w przypadku informacji i decyzji. Polem obowiązkowym do wypełnienia jest pole tekstowe Do. W zakładce Zaawansowane istnieje możliwość dodania załączników, ustawienia języka i nadawcy oraz użycie lokalnej konfiguracji SMTP.

Aktywność Wyślij e-mail
Zaawansowane ustawienia wiadomości e-mail

Czy ten artykuł był pomocny?