Słowniki

W grupie znajdują się aktywności umożliwiające wykonywanie operacji na słownikach zdefiniowanych jako zbiory par klucz-wartość. Przed dodaniem aktywności z tej grupy należy określić typ klucza i wartości.

Kategoria aktywności Słowniki
Wybór typów klucza i wartości dla słownika

Aktualizuj lub dodaj do słownika

Pozwala dodać do słownika wartość dla podanego klucza. Jeśli dany klucz istnieje już w słowniku, wartość zostanie zaktualizowana.

Aktywność Aktualizuj lub dodaj do słownika

Istnieje klucz w słowniku

Aktywność sprawdza, czy w podanym słowniku znajduje się wpis zawierający określony klucz. Rezultatem jest zmienna logiczna przyjmująca wartość True, jeśli dany klucz znajduje się w słowniku oraz wartość False w przeciwnym wypadku.

Aktywność Istnieje klucz w słowniku

Istnieje wartość w słowniku

Aktywność sprawdza, czy w podanym słowniku znajduje się wpis zawierający określoną wartość. Rezultatem jest zmienna logiczna przyjmująca True, jeśli dana wartość znajduje się w słowniku oraz False w przeciwnym wypadku.

Aktywność Istnieje wartość w słowniku

Pobierz ze słownika

Aktywność pobiera wartość słownika na podstawie podanego klucza. Rezultatem, prócz wartości, jest zmienna logiczna przechowująca informację o tym, czy udało się pobrać dany wpis.

Aktywność Pobierz ze słownika

Usuń ze słownika

Aktywność usuwa wpis ze słownika na podstawie podanego klucza. Rezultatem jest zmienna logiczna przechowująca informację o tym, czy wpis został usunięty.

Aktywność Usuń ze słownika

Wyczyść słownik

Aktywność powoduje usunięcie wszystkich wpisów ze słownika.

Aktywność Wyczyść słownik

 

Czy ten artykuł był pomocny?