Podstawowe

W tej grupie znajdują się podstawowe aktywności pozwalające przypisać wartości do zmiennych czy wykonać metody.

Kategoria aktywności Podstawowe

Opóźnij proces

Aktywność pozwala wstrzymać wykonanie procesu na określony w oknie właściwości czas. Proces pozostaje w stanie aktywnym, zatem wykonanie innego procesu w aktualnym wątku serwera BPM nie jest możliwe. Stan procesu nie jest zapisywany w bazie danych.

Właściwości aktywności Opóźnij proces

Przypisz

Za pomocą tej aktywności można przypisać wartość do wybranej zmiennej.

Aktywność Przypisz

Przypisz wiele

Jest to seryjne przypisywanie wartości do zmiennych, dzięki czemu nie ma konieczności używania kolejno wielu aktywności Przypisz.

Aktywność Przypisz wiele

Stwórz okres czasu

Aktywność pozwala wygenerować zmienną typu TimeSpan przechowującą okres czasu, który można wykorzystać jako argument przykładowo w aktywności Opóźnij proces.

Aktywność Stwórz okres czasu

Wykonaj metodę

Aktywność pozwala wykonać wewnątrz procesu dowolną metodę systemową. Dokumentację API zawierającą opis wszystkich metod systemowych można znaleźć na indywidualnych stronach partnerskich w zakładce Comarch ERP Altum → Aktualne wersje, w sekcji API Comarch ERP Altum.

Przykład

Wywołanie metody DeleteElement na dokumencie faktury sprzedaży.

Na Flowchart należy przenieść aktywność Wykonaj metodę, a następnie wypełnić pola:

  • Obiekt Comarch.B2.Common.Locator.GetService(Of Comarch.B2.Sales.Interfaces.Presentation.ISalesInvoiceService)
  • Nazwa metody DeleteElement”
  • Parametry – inicjacja nowego słownika: New Dictionary (Of String, Object) From {{“document”, FS},{“elementId”, FS.Elements(0).Id}}
  • Rezultat – w tym przypadku pole można pozostawić puste
Aktywność Wykonaj metodę

Tak wypełniona aktywność Wykonaj metodę usunie, z wcześniej pobranej do procesu faktury sprzedaży, pierwszy element.

Wykonaj metodę (.Net)

Aktywność podobna do Wykonaj metodę. Należy podać jedno z pól TargetType lub TargetObject w celu wykonania metody nieinstancyjnej lub instancyjnej. W oknie właściwości można określić parametry metody lub przypisać jej wynik do zmiennej.

Aktywność Wykonaj metodę (.Net)

Wypisanie na standardowe wyjście

Pozwala wypisać określony tekst w konsoli serwera BPM. Opcjonalnie jest też możliwość określenia autora tekstu we właściwościach aktywności.

Aktywność Wypisanie na standardowe wyjście

Zapisz do pliku

Za pomocą aktywności można zapisać dane do pliku. Dane należy podać w postaci binarnej (tablica bajtów). Należy również określić ścieżkę do pliku wraz z jego nazwą i określić czy plik ma zostać nadpisany, jeśli plik istnieje już w tej lokalizacji.

Aktywność Zapisz do pliku

 

Czy ten artykuł był pomocny?