Historia kontrahenta

Historia kontrahenta pozwala na przeglądanie operacji przeprowadzonych z udziałem danego kontrahenta. Aby otworzyć historię kontrahenta, należy wybrać przycisk [Historia] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą kontrahentów.

Formularz historii kontrahenta podzielony jest na zakładki: Zbiorczo, Wg grup artykułów, Wg kodów artykułów.

Zakładka Zbiorczo

Zakładka Zbiorczo

Zakładka Zbiorczo zawiera chronologicznie ułożoną listę dokumentów wystawionych na danego kontrahenta. Lista składa się z kolumn:

 • Data – data dokumentu
 • Typ – typ dokumentu
 • Numer dokumentu
 • Kontakt – numer osoby kontaktowej kontrahenta
 • Netto – wartość netto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
 • Vat – wartość podatku VAT wyrażona w walucie systemowej
 • Brutto – wartość brutto dokumentu wyrażona w walucie systemowej
 • Zaległość – zaległości kontrahenta wynikającej z nieuregulowania płatności wskazanej w dokumencie wyrażona w walucie systemowej
 • Waluta

Zakładka Wg grup artykułów

Zakładka Wg grup artykułów

Zakładka Wg grup artykułów zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji posortowane według grup artykułów biorących w nich udział. Lista składa się z kolumn:

 • Grupa artykułu
 • Ilość
 • Wartość
 • Cena (średnia) – średnia cena artykułu z danej grupy
 • Waluta – jeżeli artykuły były dodawane na dokumenty w firmach o różnych walutach, wówczas dana grupa artykułów zostanie wyświetlona w tylu wierszach, w ilu walutach systemowych zarejestrowano dokumenty na danego kontrahenta

Zakładka Wg kodów artykułów

Zakładka Wg kodów artykułów

Zakładka Wg kodów artykułów informacje o łącznej ilości i wartości transakcji posortowane według kodów i nazw artykułów biorących w nich udział. Lista składa się z kolumn:

 • Kod artykułu
 • Nazwa artykułu
 • Ilość
 • Wartość
 • Cena (średnia) – średnia cena każdego z artykułów
 • Waluta
 • Ostatnia cena (domyślnie ukryta) – jednostkowa cena netto artykułu z ostatnio wystawionego dokumentu, na którym artykuł ten występuje jako pozycja
 • Producent (domyślnie ukryta)

Filtrowanie

Każda z list posiada domyślny filtr, na którym znajdują się pola:

 • Data od/do – wyszukiwanie transakcji według daty wystawienia
 • Magazyn –wyszukiwanie transakcji według magazynu
 • Kategoria podziału artykułów – lista rozwijana, dostępna tylko dla zakładki Wg grup artykułów
 • Artykuł – pole dostępne tylko dla zakładki Zbiorczo, pozwala na wyszukiwanie transakcji według biorącego w niej udział artykułu (do wyboru spośród artykułów zarejestrowanych w systemie)
 • Stan dokumentu – lista rozwijana zawierająca domyślne wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony
 • Typ dokumentu
Filtr historii kontrahenta

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?