Lista kontrahentów

Lista kontrahentów zawiera informacje o poszczególnych współpracujących z firmą kontrahentach, czyli nabywcach i dostawcach. Zapisani kontrahenci mogą być później wykorzystywani w różnych miejscach systemu, np. na fakturach czy innych dokumentach handlowych.

Aby otworzyć listę kontrahentów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Kontrahenci].

W systemie istnieje możliwość prezentowania klientów i dostawców na osobnych listach. Pozwala na to parametr Pokazywanie nabywców/dostawców na odrębnych listach dostępny w konfiguracji systemu (System->Konfiguracja->Handel). Zaznaczenie parametru spowoduje, że w menu głównym, zamiast przycisku [Kontrahenci] będą dostępne dwa przyciski: [Nabywcy] i [Dostawcy].

Uwaga
Parametr Pokazywanie nabywców/dostawców jest aktywny tylko wtedy, gdy na bazie danych nie były wykonywane jeszcze żadne operacje.

Lista kontrahentów

W lewej części okna znajduje się drzewo grup kontrahentów. Funkcja grup kontrahentów i ich definiowanie zostały szczegółowo opisane w artykule Definiowanie grup kontrahentów.

Menu listy kontrahentów

Menu listy kontrahentów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie, edycję, usuwanie grup kontrahentów i kontrahentów, przeglądanie historii kontrahenta oraz menu wydruków. Dla każdej pozycji z listy w menu dostępne są również przyciski związane z generowaniem kwestionariuszy oraz przycisk otwierający preliminarz płatności kontrahenta. Grupa przycisków CRM ([Lista możliwości], [Działania]) pojawia się po podpięciu pracownika do operatora (Konfiguracja → Struktura firmy → Operatorzy → formularz edycji operatora).

Lista kontrahentów składa się z kolumn:

 • Kod
 • Nazwa
 • Prefiks kraju – prefiks kraju, z którego pochodzi kontrahent
 • NIP
 • Status – wartość pochodząca ze słownika uniwersalnego Status kontrahenta. Domyślnie zdefiniowane wartości to: Podmiot gospodarczy i Odbiorca detaliczny

Kolumny domyślnie ukryte:

 • E-mail
 • Imię
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Nazwisko
 • Telefon
 • Tytuł – wartość pochodząca ze słownika uniwersalnego Tytuły z kategorii Ogólne. Domyślnie zdefiniowane wartości to: Pan, Pani.
 • Ulica

Kolumny domyślnie ukryte odpowiadające polom z zakładki CRM na formularzu kontrahenta:

 • Branża
 • Forma prawna
 • Opiekunowie
 • Przychody
 • Rodzaj
 • Stan finansów
 • Status działań CRM
 • Waluta
 • Zatrudnienie
 • Źródło

Filtrowanie

Lista kontrahentów posiada domyślny filtr zawierający pola:

 • Podział – pozwala na wyszukiwanie kontrahenta według typu, lista rozwijana zawierająca domyślne wartości: Wszyscy, Nabywcy i Dostawcy.
 • Opiekun – pozwala na wyszukiwanie kontrahenta według opiekuna, którego można wybrać spośród zdefiniowanych w systemie kontrahentów lub pracowników
 • Rodzaj – pozwala na wyszukiwanie kontrahenta według rodzaju kontrahenta określanego na zakładce CRM na formularzu kontrahenta. Lista rozwijana zawiera domyślne wartości pobierane ze słownika uniwersalnego Rodzaj: Kontrahent, Partner, Potencjalny klient, Prospekt
Filtr listy kontrahentów

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Czy ten artykuł był pomocny?