Maski (grupy kontrahentów)

Pole Maska na formularzu grupy kontrahentów (zakładka Ogólne) umożliwia określenie zasad, według których ma być definiowany kod kontrahenta dodawanego do danej grupy. Jeśli grupa kontrahentów posiada zdefiniowaną maskę, to na jej podstawie, podczas dodawania kontrahenta do grupy, system weryfikuje poprawność nadawanego mu przez użytkownika kodu.

Maska kodu jest tworzona według następujących zasad składni RegEx:

 • Najpierw należy wstawić znak specjalny, który opisuje rodzaj i zakres używanych w kodzie znaków, np:
  • [] – wskazanie elementu z listy
  • () – zawartość nawiasu to element
  • $ koniec wiersza
  • ^ dopasowanie do początku pola (oznacza to, że znak następujący po ^ musi być początkiem wyrażenia)
 • Następnie, jeśli kod ma zawierać liczby, stosowane się kwantyfikatory numeryczne, np.:
  • \d dowolna liczba cyfr
  • \d? – zero lub jedna cyfra
  • \d – jedna cyfra
 • Aby móc użyć w kodzie znaku białego (np. spacja, znak tabulacji), należy dodać \s pomiędzy wyrażeniami.
 • Pozostałe znaki wpisywane są na stałe do maski (np. aa\d oznacza, że kody mogą być tylko w postaci aa1, aa2, aa3 itp.).

Podstawowe wyrażenia RegEx:

Wyrażenia określające typ znaków możliwych do wprowadzenia

Wyrażenie

Znaczenie

Zaprzeczenie

[abcs23]

znak z listy

[^abcs]

[a-f]

znak z przedziału

[^a-f]

\d

cyfra

\D

\w

litera lub cyfra

\W

\s

znak biały (spacja, enter, tab)

\S

.

dowolny znak

Wyrażenia określające powtórzeń danego wyrażenia

Wyrażenie

Liczba powtórzeń

*

zero lub więcej

+

jeden lub więcej

?

zero lub jeden

{n}

dokładnie n

{n,m}

od n do m

Przykładowe użycia maski RegEx:

Maska

Przykładowe kody

[a-t]{3}

las, por, rok, pas, rak, lat, mak

\d{4}TEKST

2013, 1111, 1999

[a-s]{3}\s\d{4}

rok 2013, pas 1453

\d{1,2}\s[a-z]{3,11}\s{2,4}

1 stycznia 2011, 11 listopada 1999, 5 maja 36

\d{2,4}.\d{2}.\d{2}

2013-07-23, 13-07-23

\d*[a-z]{7}

1trampki, spodnie, 555koszula

Maska może stanowić również element konfiguratora, jednak w takim przypadku nie są obsługiwane następujące wyrażenia:

 • wyrażenia zawierające znaki specjalne
 • \d
 • \w
 • \s
 • *
 • +
 • {n,}

Czy ten artykuł był pomocny?