Konfiguracja – Handel/Magazyn – Kody wagowe

Kody wagowe to specjalny rodzaj kodów kreskowych, które mają zawarte w kodach wagę produktu, oznacza to, że część kodu kreskowego odpowiada za identyfikację towaru z kartoteki towarowej a druga część za wagę, jaka została zapisana w kodzie. Funkcjonalność kodów wagowych, w sekcji Handel/Magazyn dostępnej z poziomu menu Konfiguracja, daje użytkownikowi możliwość definiowania struktury kodu kreskowego wagowego dla danego prefiksu. Zdefiniowanie struktury kodu wagowego pozwala na odpowiednią interpretację danych zawartych w kodzie danego artykułu przez system.

Lista kodów wagowych
Lista kodów wagowych

Domyślnie zdefiniowane są kody wagowe w standardzie EAN-13 (GS1 Polska) o prefiksach 25, 27 oraz 29. Struktura dla tych kodów wygląda następująco:

PPAAAAVWW.WWWK

gdzie:

  • P – prefiks kodu
  • A – identyfikator artykułu
  • V – cyfra kontrolna wagi/ceny
  • W – waga w jednostkach całkowitych i dziesiętnych
  • K – cyfra kontrolna kodu

Po wybraniu przycisku [Dodaj] zostanie otwarty formularz dodawania nowej struktury kodu wagowego z następującymi polami do uzupełnienia:

  • Prefiks – pole pozwalające na określenie prefiksu dla kodu wagowego w zakresie od 20 do 29. Nie ma możliwości dodania dwóch kodów wagowych o takim samym prefiksie.
  • Aktywny – parametr określający, czy dany kod wagowy może zostać użyty w systemie
  • Standard – lista wyboru aktywnych wartości ze słownika uniwersalnego Standardy kodów wagowych oraz wartości Inny
  • Długość rekordu – pole określające długość struktury kodu wagowego. Wartość pola pobierana jest ze słownika standardów kodów wagowych w zależności od wybranego standardu kodu. Dla wskazanego standardu Inny istnieje możliwość wpisania dowolnej liczby całkowitej.
  • Rodzaj kodu – pole określające rodzaj kodu wagowego

Sekcja Elementy kodu pozwala na zdefiniowanie struktury kodu wagowego. Użytkownik może zdecydować, czy element ma występować w kodzie poprzez zaznaczenie/odznaczenie danego elementu.

Czy ten artykuł był pomocny?