Konfiguracja – Uprawnienia

Zakładka ta umożliwia nadawanie poszczególnym grupom operatorów uprawnień dotyczących wykonywania określonych czynności w poszczególnych obszarach systemu.

Jest ona dostępna w formie listy z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów Edycja wybranej grupy operatorów Inne uprawnienia.

Lista na zakładce Inne uprawnienia
Lista na zakładce Inne uprawnienia

Lista wyświetla nazwę oraz obszar uprawnienia. Parametr Aktywny wskazuje, czy uprawnienie jest przypisane do danej grupy operatorów.

W obszarze Handel/Magazyn znajdują się następujące uprawnienia:

Czy ten artykuł był pomocny?