Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Inwentaryzacja

Parametry dostępne są na zakładce Handel w menu System Konfiguracja Handel, opisanej w artykule Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Informacje ogólne.

Okno konfiguracji systemu – sekcja Inwentaryzacji
Okno konfiguracji systemu – sekcja Inwentaryzacji

W sekcji Inwentaryzacja do wyboru są następujące opcje:

  • Automatyczne generowanie dokumentów inwentaryzacyjnych podczas zatwierdzania inwentaryzacji – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony po zatwierdzeniu inwentaryzacji automatycznie generowane są dokumenty różnicowe RW/WZ lub PW/PZ. Stan wygenerowanych dokumentów jest zależny od parametru Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych.
  • Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych – jeżeli parametr jest zaznaczony dokumenty zostaną automatycznie zatwierdzone podczas ich generowania z inwentaryzacji.
  • Inwentaryzacja – kontrola poprawności dokumentów – zaznaczenie parametru umożliwia wybór mechanizmu kontrolującego poprawność dokumentów inwentaryzacyjnych podczas:
    • zatwierdzania arkusza inwentaryzacyjnego
    • dodawania artykułu do arkusza inwentaryzacyjnego

Obsługa inwentaryzacji w systemie została opisana w podkategorii Inwentaryzacja.

Czy ten artykuł był pomocny?