Konfiguracja – Podstawowe pojęcia

  • Braki – ilość towaru w jednostce podstawowej, na którą wystawiono dokument rozchodowy (FS, PAR), ale nie znalazł on pokrycia w zasobach magazynu
  • Ilość – ilość towaru na magazynach wynikająca z zatwierdzonych dokumentów magazynowych
  • Ilość dostępna – ilość wynikająca z różnicy pomiędzy kolumną Ilość a kolumną Rezerwacje blokujące. Uwzględniane są zarówno rezerwacje zasobowe, ilościowe jak i bezzasobowe (nieblokujące).
  • Partia – grupuje zasoby o tych samych kombinacjach cech.
  • Precyzja – dokładność, z jaką jest zapisywana dana jednostka, czyli ilość cyfr po przecinku z jaką jest przeliczana w systemie.
  • Rezerwacje bezzasobowe (nieblokujące) – rezerwacje, które nie blokują określonej na subpozycji ilości artykułu do sprzedaży.
  • Rezerwacje zasobowe – rezerwacje blokujące do sprzedaży określoną na subpozycji ilość danego towaru ze wskazanej dostawy.
  • Rezerwacje ilościowe – rezerwacje blokujące do sprzedaży określoną na subpozycji ilość danego towaru bez wskazania dostawy.
  • Zamówienia – ilość zamówionego towaru podana w jednostce podstawowej, wynikająca z dokumentów przychodowych (niezatwierdzone bądź zatwierdzone FZ, ZZ, złożone ZWE oraz niezatwierdzone PZ, PW, MM+) oraz korekt ilościowych rozchodowych dokumentów magazynowych (niezatwierdzone KIWZ, KIRW), niedostępna jeszcze do sprzedaży.
  • Zasób (dostawa) – wskazuje dostępną ilość oraz wartość towaru określonego zbiorem cech, który pochodzi z jednej subpozycji dokumentu źródłowego.

Czy ten artykuł był pomocny?