Tax Free

Funkcjonalność ta pozwala na obsługę zwrotu VAT dla podróżnych – TAX FREE. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Unii Europejskiej, jeśli te towary zostaną przez nie wywiezione. Sprzedawca wystawia nabywcy paragon fiskalny z podatkiem VAT naliczonym według stawek krajowych. Dodatkowo do paragonu dołączony zostaje wypełniony formularz dokumentu TAX FREE z wyszczególnionymi towarami, ich cenami oraz kwotą zapłaconego podatku.

Uwaga
Dokument TAX FREE dostępny jest tylko w polskiej wersji bazy danych.

Lista dokumentów Tax Free jest dostępna z poziomu menu głównego na zakładce Sprzedaż Tax Free

Lista TAX FREE
Lista TAX FREE

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Dokument TAX FREE może zostać wygenerowany z zafiskalizowanego paragonu, nie możliwości dodania ręcznego do systemu.

Z poziomu zaznaczonego dokumentu PAR na liście paragonów, po wybraniu przycisku [TF] z sekcji generowanie, pojawi się formularz nowego dokumentu TAX FREE.

Formularz TAX FREE
Formularz TAX FREE

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Dokument TAX FREE można wygenerować:

 • tylko z zafiskalizowanego paragonu, nie ma możliwości wygenerowania TAX FREE do dokumentu korekty paragonu
 • z jednego paragonu
 • jeśli paragon ma stan zatwierdzony lub zaksięgowany
 • jeśli dokument paragonu nie posiada korekt lub wszystkie korekty zostały anulowane
 • jeśli do paragonu nie została wystawiona faktura sprzedaży
 • z paragonu, dla którego nie wygenerowano dokumentu TAX FREE lub wygenerowany dokument TAX FREE został anulowany

Na dokumencie TAX FREE można zaznaczyć parametr Potwierdzenie wywozu. Jest on domyślnie odznaczony i dostępny do edycji tylko na zatwierdzonym dokumencie. W przypadku, gdy parametr zostanie:

 • zaznaczony – utworzona zostanie płatność (zobowiązanie) na kwotę dokumentu
 • odznaczony – płatność zostanie usunięta
 • Parametr jest niedostępny do edycji w przypadku, gdy:
 • dokument TAX FREE został ujęty w KSD
 • dokument TAX FREE został zaksięgowany
 • płatność została rozliczona w całości lub częściowo
 • płatność została ujęta w ZPP, ZPZ

Można wystawić dokument TAX FREE na artykuł typu usługa zgodnie z tym, co zostało ujęte na paragonie. Jeżeli dokument TAX FREE ma zostać wygenerowany tylko na artykuł typu towar, konieczne jest oddzielne wystawianie paragonów na towary i usługi.

Czy ten artykuł był pomocny?