Zamówienia

Zamówienia sprzedaży (ZS) oraz zakupu (ZZ) są dokumentami handlowymi. Zamówienia sprzedaży wystawiane są na artykuły, których kupnem zainteresowany jest dany klient. Może to być artykuł zarówno typu towar, komplet, jak i usługa. Zamówienia zakupu dokumentują zdarzenia zamawiania towarów lub usług u dostawców/sprzedawców.

Z poziomu modułów Sprzedaż oraz Zakup dostępne są odpowiednio – lista zamówień sprzedaży oraz zakupu.

Lista zamówień sprzedaży
Lista zamówień sprzedaży

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule Lista dokumentów.

Formularz zamówienia sprzedaży
Formularz zamówienia sprzedaży

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

Cechy charakterystyczne dla zamówień

 • powodują naliczenie wartości netto, brutto, podatku VAT oraz generują płatności, ale nie podlegającą rozliczeniu
 • zamówienia nie muszą być wystawione na konkretnego kontrahenta
 • zamówienia mogą być zatwierdzane, otwierane i zamykane seryjnie
 • zmiana daty wystawienia dokumentu wpływa na zmianę daty realizacji – data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o ilość dni określonych dla daty realizacji
 • w sekcji Subpozycje na poszczególnych pozycjach zamówień wyświetlane są tylko te subpozycje, które nie zostały jeszcze zrealizowane

Zamykanie i otwieranie zamówień

Dokumenty zamówień mają charakterystyczne tylko dla nich opcje zamykania i otwierania.

 • Otworzyć można zamówienie będące w stanie zatwierdzonym, którego realizacja jeszcze się nie rozpoczęła. Przyjmuje ono wtedy ponownie stan Niezatwierdzone i można na nim dokonać dowolnej modyfikacji, po czym ponownie zatwierdzić lub usunąć.
 • Zamknięcie zamówienia oznacza zakończenie jego realizacji, np. z powodu rezygnacji klienta z części towarów. Zamknąć można zamówienia w stanie zatwierdzonym lub w realizacji, ale tylko, jeśli dokumenty wygenerowane z takich zamówień są zatwierdzone. Zamknięcie zamówienia powoduje usunięcie rezerwacji z ewidencji stanów magazynowych. Zamkniętego zamówienia nie można już otworzyć.

Wyłączenie elementów zamówienia z realizacji

W systemie istnieje możliwość wyłączenia z realizacji elementów zamówienia, w tym celu w wybranym centrum na definicji dokumentu zamówienia powinien zostać zaznaczony parametr Wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia.

Po zaznaczeniu uprawnienia Wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia na szczegółach dokumentu ZS/ZZ oraz na szczegółach elementu ZS/ZZ dostępny jest przycisk [Wyłącz z realizacji]. Przycisk jest aktywny na zamówieniach będących w stanie Zatwierdzonym oraz W realizacji.

Żeby wyłączyć element zamówienia z realizacji:

 • wybrana pozycja/subpozycja musi pochodzić z magazynu dostępnego w centrum, z którego wykonywana jest operacja
 • wygenerowane z zamówienia dokumenty (WZ/FS/PAR/FZ/PZ) nie mogą być w stanie niezatwierdzonym
 • pozycja nie może być w pełni zrealizowana, a po wyłączeniu pozycji z realizacji odpowiednio zostanie pomniejszona ilość: rezerwacji/ zamówień

Żeby wyłączyć subpozycje zamówienia z realizacji:

 • wybrana pozycja/subpozycja musi pochodzić z magazynu dostępnego w centrum, z którego wykonywana jest operacja
 • wygenerowane z zamówienia dokumenty (WZ/FS/PAR/FZ/PZ) nie mogą być w stanie niezatwierdzonym
 • Wyłączyć z realizacji można jedynie te subpozycje/elementy, które nie zostały jeszcze zrealizowane

Magazyn na zamówieniach

Użytkownik ma możliwość określenia magazynu, na który ma trafić dostarczony lub z którego ma zostać pobrany towar oraz wartości poszczególnych cech przypisanych do artykułu, wpływających na partie. Magazyn można określić już w nagłówku dokumentu.

Określając magazyn dopiero na subpozycjach, każdy z nich może zostać przypisany do innego magazynu. Opcja ta jest jednak niedostępna, jeśli na definicji dokumentu ZS/ZZ został zaznaczony parametr Operacje na jednym magazynie.

Uwaga

Istnieje możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: zatwierdzony lub w realizacji, jeżeli dokument został utworzony:

 • na magazyn <Wszystkie>
 • z rezerwacjami nieblokującymi.

W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.

Zamówienie sprzedaży

ZS powoduje jedynie rezerwację artykułu, widoczną na liście artykułów w kolumnie Rezerwacje blokujące. Jeśli podczas dodawania elementu na zamówienie sprzedaży nie ma wystarczających zasobów lub użytkownik odznaczy parametr Rezerwuj zasoby, umieszczony w nagłówku dokumentu, wówczas elementy zamówienia nie są wiązane z konkretnymi zasobami na magazynie.

Lista wystawionych zamówień znajduje się na zakładce Sprzedaż Zamówienia.

Generowanie dokumentów z zamówienia sprzedaży

Z zamówienia sprzedaży możliwe jest generowanie:

 • z jednego zamówienia – jedną lub wiele FS lub WZ
 • z wielu zamówień – jednej faktury sprzedaży lub dokumentu magazynowego, kiedy zamówienia:
  • dotyczą tego samego kontrahenta
  • wystawione są w tej samej walucie
  • mają ustawione te same kierunki i agregacje VAT
  • towar pobierany będzie na jeden magazyn – w przypadku generowania dokumentu magazynowego WZ
 • z wielu zamówień – wiele faktur sprzedaży i dokumentów magazynowych, kiedy:
  • dotyczą różnych kontrahentów
  • wystawione są w różnych walutach
  • mają ustawione różne kierunki i agregację VAT
  • towar zdejmowany będzie z więcej niż jednego magazynu – w przypadku generowania dokumentu magazynowego WZ
 • z dokumentu ZS można wygenerować także PAR, FSL, ZZ, ZWE oraz MM- (tylko w przypadku obsługi konsygnacji)

W sytuacji, gdy klient zamawia towar, którego nie ma aktualnie na stanie, użytkownik może wygenerować odpowiednie ZZ z ZS do dostawców, by umożliwić późniejszą realizację zamówienia klienta.

Na dokument ZS zasoby można pobrać zarówno automatycznie, jak i ręcznie.

Zamówienie zakupu

Wystawienie zamówienia zakupu powoduje zwiększenie ilości w kolumnie Zamówienia na liście artykułów, informującej jaka ilość danego artykułu może trafić w niedługim czasie na magazyn.

Lista wystawionych zamówień znajduje się na zakładce Zakup Zamówienia.

Generowanie dokumentów z zamówienia zakupu

Możliwe jest generowanie:

 • z jednego zamówienia – jedną lub wiele FZ lub PZ
 • z wielu zamówień – jednej faktury zakupu lub dokumentu magazynowego, kiedy zamówienia:
  • dotyczą tego samego kontrahenta
  • wystawione są w tej samej walucie
  • mają ustawione te same kierunki i agregacje VAT
  • towar przyjmowany będzie na jeden magazyn – w przypadku generowania dokumentu magazynowego PZ
 • z wielu zamówień – wiele faktur zakupu i dokumentów magazynowych, kiedy:
  • dotyczą różnych kontrahentów
  • wystawione są w różnych walutach
  • mają ustawione różne kierunki i agregację VAT
  • towar przyjmowany będzie z więcej niż jednego magazynu – w przypadku generowania dokumentu magazynowego PZ
 • z zamówienia zakupu można wygenerować także FZ, PZ oraz FZL

Czy ten artykuł był pomocny?