Agregowanie elementów

Agregowanie elementów zależne jest od ustawienia parametru:

 • Łącz pozycje z zamówień – dostępnego na definicji dokumentów FS, PAR, FZ, WZ i PZ
 • Łącz pozycje z dokumentów magazynowych – dostępnego na definicji dokumentów: FS, PAR, FZ

W przypadku dokumentów WZ oraz PZ generowanych z FS, PAR i FZ, jeśli elementy są ze sobą zgodne, zawsze są agregowane do jednej pozycji.

Elementy zostaną zagregowane, jeśli występuje zgodność:

 • kodu i nazwy artykułu (może zdarzyć się sytuacja, gdzie kod i nazwa będą różne na poszczególnych dokumentach, mimo iż to ten sam artykuł – wtedy pozycje nie zostaną zagregowane)
 • ceny (początkowej oraz końcowej)
 • typu ceny
 • jednostki
 • stawki VAT
 • wartości cech w sekcji Cechy na elemencie (wartości cech na subpozycjach mogą być różne – powstanie kilka subpozycji dla jednego elementu)
 • pracownika w polu Obsługa transakcji
 • opakowania, do którego przypisane są elementy (tylko na dokumentach przychodowych)
 • parametru Odwrotne Obciążenie oraz jego klasyfikacji

Czy ten artykuł był pomocny?