Modyfikacja pozycji

Zasady modyfikacji pozycji na dokumentach generowanych:

 • Pole Obsługa transakcji podlega całkowitej modyfikacji bez względu na typ dokumentu.
 • Istnieje możliwość usunięcia pozycji lub zmniejszenia ilości na pozycji/subpozycji dla:
  • FZ wygenerowanych z PZ,
  • PZ z FZ
  • WZ z FS/ PAR

Zmniejszanie ilości na pozycjach dokumentów PZ odbywa się od ostatniej subpozycji, a na pozycji dokumentów WZ odwrotnie do ustawionej na artykule metody kolejkowania zasobów FIFO/LIFO. Jako ilość minimalną, system przyjmie:

 • 0,0001 przy precyzji jednostki artykułu równej 4
 • 0,001 – przy precyzji 3
 • 0,01 – przy precyzji 2
 • 0,1 – przy precyzji 1
 • 1 – przy precyzji równej 0
Uwaga
Usunięcie pozycji z dokumentu WZ/PZ powoduje utratę relacji z pozycją na źródłowym dokumencie handlowym. Aby odbudować relacje, użytkownik musi ponownie wygenerować dokument WZ/PZ na tą pozcyję.

Jeśli użytkownik zmniejszył ilość pozycji doprowadzając do usunięcia jednej z subpozycji, podczas zwiększania ilości pozycji system przywróci tą subpozycje (zachowując jego dotychczasowe właściwości). Zwiększając ilość dla pozycji, system w pierwszej kolejności zwiększy ilość na niezerowych supozycjach, po czym przystąpi do przywracania kolejno wyzerowanych subpozycji – zaczynając od wyzerowanego jako ostatni.

Przykład

FZ/1/2012

 • pozycja – 9szt:
  • subpozycja_1 (S1) – 3szt, wartość cechy: czerwony
  • subpozycja _2 (S2) – 4szt, wartość cechy: zielony
  • subpozycja _3 (S3) – 2szt, wartość cechy: biały

PZ/1/2012

 • pozycja – 9szt:
  • subpozycja _4 (S4) – 3szt, wartość cechy: czerwony (relacja z S1)
  • subpozycja _5 (S5) – 4szt, wartość cechy: zielony (relacja z S2)
  • subpozycja _3 (S3) – 2szt, wartość cechy: biały (relacja z S3)

Zmniejszona zostaje ilość na pozycji PZ do 4szt:

 • S4 – 3szt, wartość cechy: czerwony (relacja z S1)
 • S5 – 1szt, wartość cechy: zielony (relacja z S2)
 • S6 – 0szt, wartość cechy: biały (relacja z S3) subpozycja jest niewidoczna, gdyż została wyzerowana

Zwiększona zostaje ilość na pozycji PZ do 6szt:

 • S4 – 3szt, wartość cechy: czerwony (relacja z S1)
 • S5 – 3szt, wartość cechy: zielony (relacja z S2)

S6 – 0szt, wartość cechy: biały (relacja z S3) subpozycja jest niewidoczny, gdyż została wyzerowana

 • Na pozycje, które nie zostały uwzględnione na generowanym dokumencie można wygenerować kolejne dokumenty, aż do chwili całkowitego ich wykorzystania.
 • Na dokumencie FZ wygenerowanym z dokumentu PZ możliwe jest:
  • zwiększenie ilości – na dokumencie FZ dodana zostanie nowa subpozycja. Po zwiększeniu ilości na pozycji dokumentu nie ma możliwości modyfikacji ceny/wartości danej pozycji, zostanie ona automatycznie przeliczona.
  • dodanie nowej pozycji – użytkownik ma możliwość określenia ilości oraz ceny/wartości dodanej pozycji.
 • W przypadku modyfikacji ilości pozycji na dokumentach WZ/FS/PAR wygenerowanych z ZS, możliwe jest zwiększanie ilości pozycji aż do wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów.

Operator może również zwiększyć ilość pozycji przez bezpośrednie działania na subpozycjach (przyciski [Zwróć]/[Dodaj]). Wówczas sam decyduje, które zasoby mają realizować źródłowe ZS. Wybrane zasoby, podobnie jak przy zwiększaniu ilości pozycji modyfikując pole Ilość (odnoszące się do całej pozycji), mogą być inne niż pierwotnie pobrane przez system podczas generowania WZ/FS/PAR.

Jeśli na wygenerowanym dokumencie dodany zostanie ręcznie nowa pozycja, mimo że będzie ona teoretycznie taka sama jak na ZS, system potraktuje ją jako zupełnie nową (dodatkową), niezwiązaną z zamówieniem i oprócz rezerwacji trzymanej przez ZS na dany artykuł, utworzy nową rezerwację wynikającą z pozycji dodanego na wygenerowany dokument.

Uwaga
Może zdarzyć się tak, że system usunie/zmniejszy ilość innej subpozcyji niż ta, która została zaznaczona przez użytkownika, gdyż znalazł na tej pozcyji nowszy/starszy zasób z tej samej partii.
 • Dla dokumentu MM- wygenerowanego z PZ lub PW, system umożliwia pełną edycję pozycji, przy czym operowanie ilością zamyka się w granicach dostępnych do wydania zasobów.
 • Przy generowaniu PW i RW oraz PZ i WZ z dokumentu inwentaryzacji, można edytować jedynie pracownika przypisanego do danej pozycji (obsługującego transakcję), cenę oraz wartość poszczególnych pozycji, nie można zmieniać ilości.

Czy ten artykuł był pomocny?