Obsługa błędów

Grupa pozwala obsługiwać wyjątki zwracane przez aplikację w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu podczas wykonywania operacji lub w zaplanowanych przez autora miejscach procesu.

Kategoria aktywności Obsługa błędów

Rethrow

Aktywność może być użyta tylko w polu Catch aktywności TryCatch. Powoduje ona, że wyjątek, który został obsłużony, zostaje wyrzucony ponownie.

Throw

Aktywność powoduje wyrzucenie wyjątku wskazanego przez autora procesu. Wyjątek należy zdefiniować w oknie Właściwości. Można też korzystać z wyjątków dostępnych w API Comarch ERP Altum.

Właściwości aktywności Throw

TryCatch

W przypadku wystąpienia wyjątku podczas wykonywania operacji znajdujących się w polu Try, wykonywanie akcji zostanie przerwane i zostaną uruchomione działania zdefiniowane w polu Catch. Niezależnie czy wyjątek wystąpi czy nie, na koniec zostaną wykonane operacje z pola Finally.

Aktywność TryCatch

 

Czy ten artykuł był pomocny?