Office

Aktywności grupy Office pozwalają na integrację arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Office z aplikacją Comarch ERP Altum BPM. Dzięki nim użytkownik może pobierać i zapisywać dane do arkuszy lub tworzyć nowe. Aby móc korzystać z aktywności grupy Office, należy wcześniej dodać referencję Comarch.Workflow.Office.Integration. Jest to referencja standardowa, wczytana już do aplikacji. Użytkownik musi ją jedynie wybrać w oknie referencji dla danego procesu.

Referencja do integracji z programem Microsoft Office

W grupie dostępne są trzy aktywności:

Kategoria aktywności Office

Dodaj arkusz danych

Aktywność dodaje strukturę arkusza danych. Tworzona jest zmienna o typie SpreadsheetDocument. Właściwością obiektu typu SpreadsheeDocument jest Records, która zawiera listę wierszy danego arkusza. Każdy obiekt wiersza posiada z kolei właściwość Cells, która przechowuję listę kolumn w danych wierszu.

Aktywność Dodaj arkusz danych

Odczytaj arkusz Excel

Aktywność umożliwia odczytywanie danych z arkusza kalkulacyjnego. Jako argument należy podać dane z pliku. Rezultatem jest arkusz danych – zmienna typu SpreadsheetDocument.

Wskazówka

Plik można odczytać przykładowo z parametru, definiując go wcześniej jako typ FileDataType. Dane z pliku są przechowywane we właściwości FileDataType.Data.

Aktywność Odczytaj arkusz Excel

Stwórz arkusz Excel

Aktywność generuje dane binarne na podstawie wskazanego arkusza.

Przykład

Po wygenerowaniu danych binarnych istnieje możliwość wygenerowania z nich załącznika za pomocą aktywności Stwórz załącznik. Tak utworzony załącznik dodawany jest do listy załączników stworzonej wcześniej przez aktywność Stwórz listę załączników. Arkusz można wysłać do skrzynki zadań pracownika lub jako wiadomość e-mail.

Aktywność Stwórz arkusz Excel

 

Czy ten artykuł był pomocny?