Sterowanie przebiegiem

Aktywności w grupie Sterowanie przebiegiem służą do wielokrotnego powtarzania operacji, wprowadzania instrukcji warunkowych, ograniczania procesu w czasie czy definiowania operacji do wykonania równoległego.

Kategoria aktywności Sterowanie przebiegiem

DoWhile

Aktywność wykonuje operacje w pętli, dopóki spełniony jest określony warunek.

Aktywność DoWhile
Uwaga

Aktywność DoWhile wykona się zawsze przynajmniej raz, ponieważ warunek sprawdzany jest za każdym razem po wykonaniu instrukcji zdefiniowanych w sekcji Body.

ForEach<T>

Aktywność pozwala na wykonanie operacji dla każdego elementu w kolekcji. Aby poprawnie korzystać z tej aktywności, należy pamiętać, aby w zakładce właściwości ustawić odpowiedni typ zmiennych znajdujących się w kolekcji.

Aktywność ForEach
Ustawienie typu elementów kolekcji dla aktywności ForEach

Ogranicz w czasie

Aktywność pozwala ograniczyć w czasie wykonywane operacje. Proces będzie wykonywał instrukcje zadeklarowane na zakładce Wykonaj maksymalnie przez czas zdefiniowany na zakładce Czas. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, proces wykona operacje z zakładki Po upływie czasu.

Aktywność Ogranicz w czasie
Uwaga

Aktywność Ogranicz w czasie nie jest dostępna dla procesów lokalnych.

Parallel

Pozwala na równoległe wykonywanie działań, aktywności lub podprocesów.

Aktywność Parallel

ParallelForEach

Aktywność pozwala zdefiniować równoległe wykonywanie operacji dla każdego elementu. Jest połączeniem aktywności ForEach i Parallel.

Sekwencja

Operacje w sekwencji wykonywane są jedna po drugiej. Nie ma możliwości rozgałęziania działań. Aby zmienić kolejność wykonywania, wystarczy przeciągnąć aktywności wyżej lub niżej.

Aktywność Sekwencja

Sprawdź warunek

Aktywność sprawdza, czy podany warunek jest prawdziwy. Jeśli tak, wykonuje instrukcje po lewej stronie, jeśli nie – po prawej. Po kliknięciu na aktywność prawym przyciskiem myszy istnieje możliwość wybrania opcji Dodaj gałąź. Pozwala to na wykonywanie kolejnej instrukcji warunkowej jeśli pierwszy warunek nie jest spełniony (analogicznie do instrukcji elseif).

Aktywność Sprawdź warunek

While

Aktywność analogiczna do aktywności DoWhile. Różnica polega na tym, że w tym przypadku warunek sprawdzany jest zawsze przed wykonaniem pętli.

Aktywność While

 

Czy ten artykuł był pomocny?