Format pliku INTRASTAT

Plik generowany jest w formacie CSV z kodowaniem UTF-8 i składa się z wierszy, w których pola są oddzielone średnikami bez spacji.

Pola, o których mowa powyżej, to pola deklaracji Intrastat od 10 do 22.

Opis pól
10
OpisOpis towaru
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumWartość kolumny: Opis od początku do znaku:”;;” z Konfiguracji → Kody CN z kodu przypisanego w polu: 14.
11
OpisKraj przeznaczenia/wysyłki
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumKod kraju z atrybutu: Kraj przeznaczenia/wysyłki z nagłówka dokumentu
12
OpisWarunki dostawy
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Incoterms przypisanego do nagłówka dokumentu
13
OpisRodzaj transakcji
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Kod rodzaju transakcji przypisanego do nagłówka dokumentu
14
OpisKod CN
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumKod CN pobrany ze szczegółów elementu dokumentu z zakładki Ogólne (w przypadku rodzaju transakcji: wewnątrzwspólnotowa i pozaunijna) pobrana z Konfiguracji → Kody CN
15
OpisRodzaj transportu
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Kod rodzaju transportu przypisanego do nagłówka dokumentu
16
OpisKraj pochodzenia
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat wybrana została opcja Przywóz
Źródło Comarch ERP AltumWartość atrybutu Kraj pochodzenia przypisanego do elementu dokumentu. Jeżeli w elemencie dokumentu będzie wartość pusta, to w trakcie pobierania elementów pobrać wartość kodu z karty artykułu wg atrybutu: Kraj pochodzenia
17
OpisMasa netto
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumPole Wartość brutto jednostki z karty artykułu przypisanej do elementu
18
OpisIlość w uzupełniającej jednostce miary
Kiedy wypełnioneTylko gdy dla danego kodu CN zdefiniowano jednostkę w Konfiguracji → Kody CN, a na karcie artykułu zdefiniowano przelicznik dla jednostki
Źródło Comarch ERP AltumJednostka pobrana na podstawie kodu CN z pola 14. Jeśli pobrana jednostka jest taka sama jak jednostka elementu dokumentu to ilość zostanie pobrana z elementu, w odwrotnej sytuacji pobrany zostaje przelicznik z karty artykułu z elementu dokumentu. W przypadku braku zdefiniowania przelicznika brak wpisu.
19
OpisWartość transakcji w PLN (Wartość faktury)
Kiedy wypełnioneZawsze
Źródło Comarch ERP AltumWyliczenie na podstawie elementów dokumentów
20
OpisWartość statystyczna w PLN
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat jest zaznaczony parametr Szczegółowy próg statystyczny, a odznaczony Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumRówna polu 19
22
OpisNumer identyfikacyjny VAT kontrahenta
Kiedy wypełnioneTylko gdy w oknie Generowanie pliku: Intrastat została wybrana opcja Wywóz, oraz odznaczony został parametr Grupuj pozycje poniżej 200 EUR
Źródło Comarch ERP AltumNumer NIP kontrahenta na dokumencie

 

Uwaga
Jeśli którekolwiek z pól nie jest wypełnione, nie pojawi się w nim żaden znak (nawet pusty).

 

Przykład
Deklaracja Intrastat - Przywóz
Wartość elementu dokumentuWartość pobrana do elementu Intrastat
FS, np. 100 PLNUjemna, dla przykładu -100 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLNUjemna, dla przykładu -50 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLNDodatnia, dla przykładu 50 PLN
FZ, np. 200 PLNDodatnia, dla przykładu 200 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLNDodatnia, dla przykładu 70 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLNUjemna, dla przykładu -70 PLN
Deklaracja Intrastat - Wywóz
Wartość elementu dokumentuWartość pobrana do elementu Intrastat
FS, np. 100 PLNDodatnia, dla przykładu 100 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. 50 PLNDodatnia, dla przykładu 50 PLN
KWFS/KIFS na plus, np. -50 PLNUjemna, dla przykładu -50 PLN
FZ, np. 200 PLNUjemna, dla przykładu -200 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. 70 PLNUjemna, dla przykładu -70 PLN
KWFZ/KIFZ na plus, np. -70 PLNDodatnia, dla przykładu 70 PLN

Czy ten artykuł był pomocny?