Intrastat – instalacja

Aby zainstalować dodatek INTRASTAT należy:

  • do katalogu Headquaters, który znajduje się w miejscu instalacji Comarch ERP Altum, wgrać plik: Intrastat.dll
  • w pliku Altum.exe.config (katalog Headquarters), należy dodać wpis <Module>Intrastat</Module> w poniższy sposób w dwóch modułach:

Moduł logiki biznesowej:

<applicationSettings>
<Comarch.B2.Properties.Settings>
<setting name=”BusinessLogicModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>
<Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>

Moduł prezentacji:

</setting>
<setting name=”PresentationModules” serializeAs=”Xml”>
<value>
<ArrayOfModule xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema
 <Module>Intrastat</Module>
(…)
</ArrayOfModule>

  • na bazie firmowej należy uruchomić skrypty IntrastatView.sql oraz Intrastat.UniversalDictionaries.sql
  • na bazie konfiguracyjnej należy uruchomić skrypt Config.01.sql, który odpowiada za dodanie do profilu standardowego przycisku do generowania INTRASTATU
Uwaga
Dodatek INTRASTAT jest działa wyłącznie w obrębie wersji, do której został przeznaczony. Po migracji do wyższej wersji konieczne jest pobranie dedykowanego pliku .dll z rozszerzeniem.

Czy ten artykuł był pomocny?