Generowanie pliku INTRASTAT

Okno generowania pliku dostępne jest z poziomu zakładki Dodatki -> INTRASTAT

Menu okna składa się z przycisków:

[Generuj] – po naciśnięciu przycisku otworzy się standardowe okno do wskazania miejsca zapisania pliku w katalogu Windows z możliwością wskazania katalogu

[Zamknij] – zamyka okno bez żadnych operacji

Parametry w oknie generowania deklaracji:

Okno generowania Intrastatu

Przywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Przywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.

Wywóz – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: Tak – Wywóz w atrybucie: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat.

Szczegółowy próg statystyczny – Po zaznaczeniu tego parametru uzupełnione zostaną wszystkie pola deklaracji Intrastat. Zaznaczenie go jest konieczne, gdy wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości progów ustalonych i ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Grupuj pozycje poniżej 200 EUR – Zaznaczenie tego parametru powoduje agregowanie pozycji poniżej 200 EUR.

Miesiąc – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Miesiąc. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Miesiąc jest zbieżna z wartością wybraną w polu Miesiąc okna Generowanie pliku: Intrastat.

Rok – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślna ze słownika uniwersalnego: Intrastat – Rok. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu Intrastat – Rok jest zbieżna z wartością wybraną w polu Rok okna Generowanie pliku: Intrastat.

Czy ten artykuł był pomocny?