Definiowanie okresów operacji handlowych

image_print

Definiowanie okresów handlowych odbywa się z poziomu Konfiguracja –> (Handel/Magazyn) –>Okresy operacji handlowych po wybraniu przycisku:

  • [Dodaj] – na liście pojawi się dodatkowy wiersz, w którym należy określić symbol okresu (pole wymagane), zakres dat oraz opcjonalnie opis. Po wypełnieniu danych nowy okres należy zapisać.
  • [Dodaj przez formularz] – otwarty zostanie formularz definiowania nowego okresu operacji handlowych
C:\Users\anna.sliwa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OPH3.PNG
Formularz okresu operacji handlowych

Formularz składa się z pól:

Symbol – pole wymagane, służy do nadania unikalnej nazwy okresu handlowego

(Zakres dat) Od – pole wymagane, data początku okresu handlowego

(Zakres dat) Do – pole wymagane, data końca okresu handlowego

Data zamknięcia – pole wypełniane automatycznie datą bieżącą, po zamknięciu okresu handlowego lub zaakceptowaniu/zatwierdzeniu powiązanego z nim okresu obrachunkowego; jest to data faktycznego wykonania operacji

Zamknij do – parametr wraz z polem prezentującym datę, do której okres ma zostać/został zamknięty; widoczne tylko dla użytkowników z uprawnieniami do zamykania okresów operacji handlowych

Stan – pole z listą do wyboru (Otwarty, Zamknięty wstępnie, Zamknięty), widoczne tylko dla użytkowników z uprawnieniami do zamykania okresów operacji handlowych; ściśle powiązane z parametrem Zamknij do – aktywne tylko po zaznaczeniu tego parametru Służy do wstępnego lub ostatecznego zamykania okresu.

W okresie będącym w stanie Zamknięty wstępnie tylko operatorzy posiadający prawo do zamykania okresów operacji handlowych mogą w dalszym ciągu wystawiać dokumenty. W okresie w stanie Zamknięty obowiązuje całkowita blokada wystawiania dokumentów dla wszystkich operatorów.

Więcej szczegółów znajduje się w artykule Zamykanie i otwieranie okresów operacji handlowych.

Opis – pole opcjonalne, niewymagane; służy do wprowadzenia dodatkowych adnotacji nt. danego okresu handlowego

 

Czy ten artykuł był pomocny?