Okresy handlowe powiązane z okresami obrachunkowymi

image_print

Celem łączenia obu typów okresów jest doprowadzenie do sytuacji, w której zamknięcie okresu obrachunkowego będzie skutkowało automatycznym zamknięciem okresu handlowego. Okres obrachunkowy jest traktowany nadrzędnie w stosunku do okresu operacji handlowych. Ze względu na rozdzielność tych okresów, można zamknąć okres operacji handlowych bez automatycznego zamknięcia okresu obrachunkowego.

Dodając nowy okres handlowy w pierwszej kolejności należy dodać nowy okres obrachunkowy.

Jeśli system odnajdzie otwarty okres obrachunkowy, „powiąże” go z nowo tworzonym okresem handlowym. W definicji okresu handlowego data Od zostanie domyślnie ustawiona:

 • na pierwszy dzień bieżącego miesiąca – jeśli data ta zawiera się w otwartym okresie obrachunkowym
 • na pierwszą „wolną” datę, zawierającą się w okresie obrachunkowym – jeśli pierwszy dzień bieżącego miesiąca znajduje się w zatwierdzonym okresie obrachunkowym.

Przykład

Sytuacja I

Data bieżąca – 10.02.2019

Okresy obrachunkowe (2019):

 • 01/2019 – zamknięty: 20.01.2019 – 19.02.2019, data zamknięcia 19.02.2019
 • 02/2019 – otwarty: 20.02.2019– 19.03.2019

Daty na okresie operacji handlowych:

 • Od: 20.02.2019
 • Do: 28.02.2019

Sytuacja II

Data bieżąca – 10.02.2019

Okresy obrachunkowe (2019):

 • 01/2019 – zamknięty: 20.01.2019 – 19.02.2019, data zamknięcia 19.02.20119
 • 02/2019 – zaakceptowany: 20.02.2019 – 19.03.2019, data zamknięcia 15.03.2019
 • 03/2019 – otwarty: 20.03.2019 – 19.04.2019

Daty na okresie operacji handlowych:

 • Od: 16.03.2019
 • Do: 31.03.2019

 

Czy ten artykuł był pomocny?