Definiowanie typów cen

image_print

Aby zdefiniować nowy typ cen, należy wybrać przycisk [Dodaj] dostępny nad listą typów cen.

Formularz nowego typu ceny składa się z nagłówka oraz zakładek:

  • Dostawcy, Grupy dostawców, <<Operatorzy>>, <<Atrybuty>>– dla przychodowego typu ceny
  • Kontrahenci, Grupy kontrahentów,<< Operatorzy>>, <<Atrybuty>> – dla rozchodowego typu ceny
Formularz typu ceny

Na formularzu cennika znajdują się pola:

  • Nazwa – pole pozwalające na wprowadzenie do 50-ciu znaków (liter lub cyfr) określających unikalną nazwę typu ceny.
  • Rodzaj – pole wskazujące, dla którego typu dokumentów (rozchodowych czy przychodowych) jest dostępny cennik utworzony na podstawie danego typu ceny.
  • Precyzja – pole określające precyzję ceny, czyli dopuszczalną ilość miejsc po przecinku, z jaką można wprowadzić cenę w cenniku utworzonym na podstawie tego typu ceny.

Kontrahenci/Dostawcy – zakładka umożliwia dołączenie kontrahentów do wybranego typu ceny. W przypadku typów cen o charakterze:

  • rozchodowym – przypisanie kontrahentów oznacza jednoczesne powiązanie wskazanych kontrahentów z cennikami utworzonymi na podstawie tego typu ceny i daje im wyłączność na dostęp do tych cenników.
  • przychodowym – przypisanie kontrahentów umożliwia jedynie późniejsze powiązanie ich z wybranym cennikiem, ale nie oznacza, że każdy cennik utworzony na tym typie ceny będzie dostępny dla wszystkich kontrahentów przypisanych do tego typu ceny.

Grupy kontrahentów/Grupy dostawców – zakładka umożliwia dołączenie grup kontrahentów do wybranego typu ceny.

Operatorzy – zakładka umożliwia dołączanie i odłączanie wybranych operatorów do danego typu ceny.

Uwaga
Operator zalogowany do danego centrum widzi tylko te typy cen, które są przypisane do tego centrum i jednocześnie są powiązane z grupą lub grupami operatorów, do których należy ten operator.

Czy ten artykuł był pomocny?