Dostęp do typów cen

image_print

Aby operator mógł skorzystać z typu ceny, konieczne jest przypisanie tego typu ceny do jego grupy operatorów oraz do firmy/centrum, do którego należy ta grupa. Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia dostępu do cenników dla wybranych grup operatorów.

Uwaga
Jeśli operator wystawia dokument dla innego centrum niż to, do którego jest zalogowany, to skorzystać może tylko z tych cenników, których typ ceny jest powiązany z jego grupą operatorów oraz z centrum, dla którego wystawia dokument.

Dodawanie oraz usuwanie powiązania typu ceny z grupą operatorów możliwe jest z poziomu:

 • Sprzedaż/Zakup -> Typy cen -> zakładka Operatorzy
 • Konfiguracja -> (Handel/Magazyn) -> Typy cen -> zakładka Operatorzy
 • Konfiguracja -> Struktura Firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Typy cen

Obsługa tej funkcji możliwa jest za pomocą przycisków [Dołącz grupę] i [Odłącz grupę].

Aby przypisać typ ceny do firmy/centrum, należy przejść do Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw -> Dostępność obiektów. Następnie z listy obiektów wybrać opcję Typy cen i dołączyć lub odłączyć poszczególne typy cen.

Wskazówka
Na centrach podległych domyślnie zaznaczony jest parametr Pobierz z centrum nadrzędnego. Uniemożliwia on dołączanie i odłączanie typów cen. Jeśli na centrum podległym ma być dostępna tylko część typów cen z centrum nadrzędnego, należy odznaczyć ten parametr – wówczas przyciski odpowiedzialne za dołączanie i odłączanie uaktywnią się.
Uwaga
Nie ma możliwości dołączania do centrów podległych typów cen, które nie są dostępne dla bezpośrednich centrów nadrzędnych.
Przykład

Grupy operatorów dostępne w systemie: b2_admin, b2_deafult, Grupa_1, Grupa_2.

Typy cen dostępne w systemie: TC1, TC2, TC3.

Centra dostępne w systemie: Firma (nadrzędne), WRO (podrzędne do Firma), KRK (podrzędne do Firma i równorzędne do WRO).

Grupy operatorów przypisane do poszczególnych centr:

 • Firma b2_admin, b2_deafult, Grupa_1, Grupa_2
 • WRO – Grupa_1
 • KRKGrupa_1 i Grupa_2

Typy cen dostępne w poszczególnych centrach:

 • Firma – TC1 (domyślny), TC2, TC3
 • WRO – TC3 (domyślny)
 • KRK – TC2 (domyślny) i TC3

Typy cen dostępne dla poszczególnych grup operatorów:

 • TC1b2_admin, Grupa_1
 • TC2b2_admin, Grupa_1
 • TC3 Grupa_2

Sytuacja I:

Logując się do centrum Firma, w zależności od grupy, do której należy operator, będzie on miał dostęp do następujących typów cen:

 • b2_admin -> TC1, TC2
 • Grupa_1 -> TC1, TC2
 • Grupa_2 -> TC3
 • b2_default -> brak dostępnych typów cen

Jeśli operator należy jednocześnie do grup Grupa_1 i Grupa_2 będzie miał dostęp do typów cen TC1, TC2 i TC3.

Sytuacja II:

Do centrum WRO mogą zalogować się jedynie operatorzy z grupy Grupa_1. Typy cen dostępne dla grupy Grupa_1 nie są jednak dostępne w centrum WRO. Typ ceny dostępny w centrum WRO nie jest również dostępny dla grupy Grupa_1.

Operator logujący się do centrum WRO nie będzie miał zatem dostępu do żadnego typu ceny. Niemniej jednak, wystawiając dokument w centrum WRO, system ustawi typ ceny TC3 – domyślny dla centrum WRO.

Sytuacja III:

Operator OP_1, należy do grup:

 • Grupa_1
 • Grupa_2

Operator OP_1 loguje się do centrum KRK.

W centrum KRK, operator OP_1 ma dostęp do typów cen:

 • TC2 – gdyż ten typ ceny jest dostępny dla grupy Grupa_1 i centrum KRK
 • TC3 – gdyż ten typ ceny jest dostępny dla grupy Grupa_2 i centrum KRK

Operator OP_1, w centrum KRK nie ma dostępu do typu ceny TC1, gdyż ten typ ceny nie jest dostępny w centrum KRK.

 

Czy ten artykuł był pomocny?