Wstęp do typów cen

image_print

Każdy cennik dostępny w systemie oparty jest o zdefiniowane wcześniej typy ceny, które mogą być wykorzystywane w ścieżce sprzedażowej lub zakupowej.

Lista typów cen dostępna jest z poziomu:

 • Konfiguracja -> (Handel/Magazyn) ->Typy cen
 • Sprzedaż -> Typy cen, gdzie prezentowane są tylko ceny rozchodowe
 • Zakup -> Typy cen, gdzie prezentowane są tylko ceny przychodowe
Lista typów cen

Lista typów cen prezentuje:

 • nazwę typu ceny
 • parametr informujący o tym, czy do typu ceny zostali przypisani kontrahenci
 • parametr informujący, czy typ ceny jest aktywny
 • przy definiowaniu typu ceny z poziomu zakładki Konfiguracja pojawia się dodatkowa kolumna wskazująca na rodzaj typu ceny – przychodowy, rozchodowy.

Podczas kreowania bazy danych automatycznie dodane zostają:

 • dwa typy cen rozchodowych dla sprzedaży – Detaliczna (domyślny) i Hurtowa
 • jeden typ ceny przychodowej dla zakupu – Zakupu (domyślny)

Domyślność typów cen określana jest w konfiguracji danego centrum z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw -> Dostępność obiektów. Typ ceny oznaczony jako domyślny na firmie/centrum struktury jest domyślnie ustawiany na dokumentach wystawianych w kontekście tego centrum.

Uwaga
Bez względu na ilość zdefiniowanych przez użytkownika typów cen tylko jeden o charakterze rozchodowym i jeden o charakterze przychodowym może zostać ustawiony jako domyślny dla danego centrum.

W przypadku dezaktywacji typu ceny system nie aktualizuje typu ceny oraz cen na dokumentach wystawionych z danym typem ceny. W przypadku dokumentów w stanie:

 • niezatwierdzonym – zmiana typu ceny bezpośrednio przez operatora będzie skutkowała brakiem możliwości ponownego wybrania nieaktywnego typu ceny
 • zatwierdzonym – dezaktywowany typ ceny oraz cena będą przenoszone na dokumenty generowane z brakiem możliwości powrotu do tego typu w przypadku jego ręcznej zmiany przez operatora

Do predefiniowanych typów cen automatycznie dodane są dwie grupy operatorów: b2_admin oraz b2_deafult. Istnieje możliwość przyłączania i odłączania innych grup operatorów do wszystkich typów cen z zastrzeżeniem, że do typu ceny zawsze musi być przypisana przynajmniej jedna grupa operatorów.

Czy ten artykuł był pomocny?