Dokumenty wewnętrzne

image_print

Zarówno na fakturze VAT zakupu jak i sprzedaży dostępny jest parametr Dokument wewnętrzny, którego zaznaczenie spowoduje, iż do danych faktur nie będą generowane płatności. W przypadku zaznaczenia danego parametru podczas edycji już wystawionej faktury, wygenerowane wcześniej płatności zostaną usunięte.

Parametr Dokument wewnętrzny na formularzu faktury VAT

Zostały przyjęte następujące zasady dotyczące możliwości zaznaczenia parametru Dokument wewnętrzny:

  • Parametr jest dostępny i możliwy do edycji wyłącznie na ręcznie dodawanych fakturach VAT oraz ich korektach
  • Parametr jest wyszarzony na dokumencie zaksięgowanym
  • Parametr jest wyszarzony na zatwierdzonym dokumencie, przy włączonej pełnej obsłudze stanów
  • Parametr jest wyszarzony, jeśli dokument posiada rozliczone lub częściowo rozliczone płatności
  • Parametr jest wyszarzony, jeśli płatności dokumentu zostały ujęte na ZPP
  • Parametr jest wyszarzony, jeśli płatności dokumentu zostały ujęte na dokumentach windykacyjnych

Czy ten artykuł był pomocny?